Tweede paspoort

U kunt een tweede Nederlands paspoort aanvragen als u veel reist. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. De aanvraag doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Hoe vraagt u een tweede paspoort aan?

Een aanvraag voor een tweede paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal of telefonisch via 14035.
U neemt voor de aanvraag het volgende mee:

  • Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de speciale eisen die de overheid aan de pasfoto stelt.

  • Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij uw aanvraag.

  • Uw eerste paspoort. Dit paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Bent u in het bezit van een identiteitskaart dan moet u deze ook bij de aanvraag meenemen.

  • U moet aantonendat u in een reis , achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen kan stuiten,omdat uit het daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt dat u eerder in een ander land bent geweest, zogenaamde conflicterende landen. Ook kunt u een aanspraak op een tweede paspoort maken als u aan kunt tonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat u uw nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiger bevindt.
    In beide gevallen moet het gaan om een land waar men niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan gereizen. Voor reizen naar die landen kan u een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

  • Betaalmiddel

Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen.

Kosten

De kosten van een tweede paspoort zijn gelijk aan die van een eerste paspoort, namelijk € 71,35

Belangrijk

  • Het is ook mogelijk om een tweede zakenpaspoort aan te vragen.
  • Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van twee jaar en is geldig voor alle landen
  • Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van 2 paspoorten vragen oproepen

Identiteitsfraude

Tips om identiteitsfraudete voorkomen.