Huwelijk

De verbintenis komt tot stand door het afleggen van een verklaring tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand die daarvan een huwelijksakte opmaakt. U kunt trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij een notaris.

Aangifte van huwelijk

Wilt u trouwen dan moet u contact opnemen met de gemeente waar het huwelijk voltrokken gaat worden. Dit kan telefonisch. Voor het huwelijk moet er een melding voorgenomen huwelijk worden ingevuld. Dit kan via een Melding voorgenomen huwelijk (pdf, 155kb)

U stuurt de melding van voorgenomen huwelijk naar de gemeente waar u gaat trouwen. U hoeft dan niets meer in uw woongemeente te regelen. Denk wel aan het doorgeven van een eventuele aanpassing van het naamgebruik na de huwelijksvoltrekking en een eventuele adreswijziging.

Het formulier melding voorgenomen huwelijk moet minstens twee weken en maximaal een jaar vóór de huwelijksdatum bij de gemeente zijn ontvangen.  Bent u in het buitenland geboren, hebt u in het buitenland gewoond en/of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit dan moet u nog steeds documenten overleggen. Neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken telefoonnummer 14 035.

Getuigen

Voor het huwelijk zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Getuigen verklaren met hun handtekening dat ze getuige zijn geweest van het sluiten van uw huwelijk. Zij zijn dus erg belangrijk in een huwelijksceremonie. Het is verstandig om over getuigen goed na te denken: vaak vindt men het een grote eer en blijk van waardering of bevestiging van goede vriendschap als ze uw getuige mogen zijn. Het wordt zo ook voor deze getuigen een erg speciale dag. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Van de getuigen hebben wij kopieën van geldige legitimatiebewijzen nodig. Als u geen eigen getuigen hebt, kunt u de gemeente vragen getuigen ter beschikking te stellen.

Wat moet u doen?

 • U kunt telefonisch 14 035 de datum en het tijdstip van het huwelijk reserveren.

 • Schiftelijk met het formulier melding voorgenomen huwelijk.

 • Bent u in het buitenland geboren, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u in het buitenland gewoond, informeer dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand welke documenten u nodig heeft.

Kosten

 • Trouwen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis € 410,00

 • Trouwen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur op een bijzondere locatie € 505,00

 •  In het gemeentehuis op andere dagen en tijdstippen in overleg met team burgerzaken € 565,00

 • Trouwen van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 797,00

 • Trouwen op zaterdag tussen 09.00 uur - 20.00 uur uur op een bijzondere locatie € 797,00

 • Trouwboekje bij gratis huwelijk of een duplicaat € 20,50

 • Getuigen van de gemeente bij huwelijk, per persoon € 69,00

 • Benoeming beëdigde trouwambtenaar € 180,00

Gratis trouwen in Blaricum en Eemnes kan op maandag om 10.00 uur en in Laren op maandag om 09.00 en 9.15 uur.
 Let op: de bijzondere locaties brengen u ook kosten in rekening.

Trouwambtenaren BEL-gemeenten

U kunt uw voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar (pdf, 617kb). De trouwambtenaar verzorgt de ceremonie die bij een huwelijk hoort. Ongeveer 2 weken voor de officiële datum maakt de ambtenaar een afspraak met u. Tijdens het gesprek bespreekt u uw persoonlijke wensen rondom de ceremonie. Bij een gratis huwelijk neemt de trouwambtenaar van tevoren geen contact met u op. Er wordt bij een gratis huwelijk geen toespraak gehouden.

Er kan een ambtenaar worden benoemd voor één dag. Deze ambtenaar moet al wel beëdigd te zijn als trouwambtenaar in een andere gemeente. Informeert u bij de ambtenaar burgerzaken naar de procedure hiervoor.

Trouwlocaties

Voor het voltrekken van een huwelijk kunt u in de BEL-gemeenten kiezen uit verschillende trouwlocaties