Corona

Adviesraad Sociaal Domein HBEL

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Eemnesser of Laarder zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens van de Adviesraad op Advies en Informatie. Dit is een website van Maatschappelijke Zaken HBEL. Of kijk op de website van de adviesraad.

Openbare vergaderingen adviesraad

De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. Op de website van de adviesraad staan de data en locaties
Als u wilt inspreken dan kunt u dit bij de secretaris aangeven per e-mail: secretaris@adviesraadsociaaldomeinhbel.nl