Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de raad in het algemeen belang.

De Adviesraad Sociaal Domein is te bereiken via e-mail: hbel@sociaalplein.info