Corona

Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Eemnes doet dat, met uitzondering van jeugdzorg, in samenwerking met Blaricum, Laren, en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Gebiedsmanager Eemnes

  Heeft u ideeën, initiatieven of zorgen over wat zich afspeelt in uw buurt? Neem dan contact op met de gebiedsmanager Eemnes.

 • Inkomensondersteuning

  Het is belangrijk dat u alle kosten van het dagelijks leven kunt betalen. Ook als u (tijdelijk) minder inkomsten heeft. De gemeente kan u helpen en kijkt altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Of wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor een mantelzorger die u in het zonnetje wilt zetten?

 • Jeugdhulp

  Iedereen heeft wel eens kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. Eemnes heeft een Jeugd- en Gezinsteam. Bij hen kunt u als ouder, opvoeder, jongere of professional terecht voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Dit team biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. Binnen de beschikbare middelen.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateurkunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Eemnes werkt samen met de gemeente Blaricum, Laren en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Meer informatie over zorg en welzijn, en werk en inkomen vindt u op de website Maatschappelijkezaken.nl

 • Gehandicaptenparkeerkaart of –parkeerplaats

  Als u een handicap heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u een parkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL

  De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Eemnesser of Laarder zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Bent u ongelijk behandeld of ziet u het om u heen? Wilt u er wat aan doen, maar weet u niet wat? Leg uw ervaring dan voor aan Art.1 Midden Nederland.

 • Vrijwilligerswerk

  In Eemnes, Blaricum en Laren zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Denk aan ondersteuning bij een cultureel centrum, kerk of sportclub of aan vrijwillige thuishulpactiviteiten. Omdat de BEL-gemeenten vrijwilligerswerk belangrijk vinden en eventuele risico’s willen afdekken, zijn vrijwilligers automatisch verzekerd.

 • Stichting Noodhulp Eemnes

  De Stichting Noodhulp Eemnes kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Eemnes, die in acute financiële nood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de bestaande wettelijke regelingen. De Stichting Noodhulp Eemnes beoordeelt de aanvragen voor noodhulp en neemt binnen een week of bij zeer urgente zaken binnen 48 uur, een beslissing.

 • Sociaal Wijkteam Eemnes

  Krijgt u steeds meer moeite met dagelijkse dingen zoals het huishouden doen, traplopen of fietsen? Bent u eenzaam of zit u niet zo lekker in uw vel? Het Sociaal Wijkteam Eemnes is er voor vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt. Maar ook wanneer u zich zorgen maakt over een ander. Samen met bewoners kijken wij hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen.

 • Budgetcoach

  Van eenmalig advies tot coachingsgesprekken.

 • JIMvriendelijk Eemnes

  De eerste professionals uit Eemnes voeren de JIMaanpak uit! Bij de JIMaanpak heeft de jongere een mentor, om hem of haar te ondersteunen bij de vragen, problemen of situatie waar hij of zij in zit. Zo wordt er een beroep gedaan op de Eemnesser samenleving en wordt er laagdrempelige en duurzame ondersteuning georganiseerd.