Boomonderhoud

De werkzaamheden voor het boomonderhoud in de gemeente Eemnes zijn in volle gang. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale bomenbestand. De snoeiwerkzaamheden in de Zuidbuurt zijn inmiddels afgerond. Er wordt nu met 2 ploegen gewerkt aan de snoei van de bomen in de Noordbuurt.

Om het bomenbestand gezond en veilig te houden wordt er ieder jaar onderhoud gepleegd; snoeien en kappen.

Planning snoeiwerkzaamheden

Kunt u de planning (pdf 15 KB) niet goed zien? Ga dan naar de uitgeschreven versie.

Planning van de snoeiwerkzaamheden per straat en wijk

Toelichting planning

  • Kern deelgebied 1: is het gebied vanaf het gemeentekantoor tot aan de Stadwijksingel. Ten zuiden van de Stadwijksingel.
  • Kern deelgebied 2: is het gebied tussen Stadwijksingel/Braadkamp - Laarderweg – Zuidersingel.
  • Kern deelgebied 3: is het gebied tussen Noordersingel en Laarderweg.
  • Kern deelgebied 4: is het gebied buiten de Noordersingel en buiten Stadwijksingel/Braadkamp.
  • Buitengebied 5: is ten noorden van Eemnes, oostelijk van de A27.
  • Buitengebied 6: is langs Goyergracht, westelijk van de A27. 

 

Flora en Fauna

Bij het snoeien en kappen van de bomen wordt er rekening gehouden met broedende vogels en andere mogelijk aanwezige fauna. Per boom wordt gekeken of deze wel of nog niet geschikt is om te snoeien. De gemeente handelt hierbij volgens de wet Natuurbescherming. Bomen waar vogels in broeden, worden voorlopig overgeslagen. De werkzaamheden worden later in het seizoen alsnog uitgevoerd.

Heeft u vragen? Neem contact op met Boomtotaalzorg email: werk-in-uitvoering@boomtotaalzorg.nl