Vooraankondiging boomonderhoud

In mei 2019 start de gemeente Eemnes met het jaarlijkse boomonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale bomenbestand. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden wordt er ieder jaar onderhoud gepleegd; snoeien en kappen. De werkzaamheden worden momenteel voorbereid.

Flora en Fauna

Bij het snoeien en kappen van de bomen wordt er rekening gehouden met broedende vogels en andere mogelijk aanwezige fauna. Per boom wordt gekeken of deze wel of nog niet geschikt is om te snoeien. De gemeente handelt hierbij volgens de wet Natuurbescherming. Bomen waar vogels in broeden, worden voorlopig overgeslagen. De werkzaamheden worden later in het seizoen alsnog uitgevoerd.