Werk in uitvoering

Hier vindt u alle informatie over...

Baggerwerkzaamheden

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Eemnes zijn gestart met het baggeren van watergangen binnen de bebouwde kom van Eemnes.