Bomen in Eemnes

Eemnes kenmerkt zich door veel groen in de leefomgeving. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Stelt u zich eens voor hoe Eemnes er zonder bomen uit zou zien. Niet alleen de bomen van de gemeente, maar ook bomen op particuliere grond zijn soms bepalend voor het groene beeld van ons dorp.

Waardevolle bomenlijst

Waardevolle bomen zijn belangrijk voor een duurzaam en groen dorp. De bomen zijn waardevol, omdat ze:

  • 50 jaar of ouder zijn en
  • een behoorlijke toekomstverwachting hebben en
  • landschappelijke, ecologische of historische waarde hebben

Eemnes heeft de waardevolle bomen op een lijst geplaatst. Alle particuliere eigenaren van een waardevolle boom(groep) weten dat hun boom of bomen op deze lijst voorkomt.
De lijst van waardevolle bomen vindt u hieronder.

Kapvergunning

Particulieren hoeven alleen voor de waardevolle bomen een kapvergunning aan te vragen. Dit moet via het omgevingsloket
Voor andere particuliere bomen is geen kapvergunning nodig. Voor bomen in eigendom van de gemeente is een kapvergunning nodig als de boom een diameter heeft die groter is dan 20 cm.

Kapwerkzaamheden voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 vinden in Eemnes kapwerkzaamheden plaats. De gemeente Eemnes heeft een kapvergunning afgegeven voor de bomen in 2 overzichten. Het ene overzicht bevat bomen die gekapt worden waar geen kapvergunning voor nodig is. Het andere overzicht bevat bomen waarvoor wel een kapvergunning nodig was. De bomen worden gekapt om verschillende redenen. In beide overzichten vindt u per boom de reden van de kap en of er een boom terugkomt op dezelfde locatie. Dit laatste is afhankelijk van meerdere factoren. Zie ook het kopje 'Herplanten van bomen' hieronder.

Begin februari 2019 start op TenderNed de aanbesteding voor de kapwerkzaamheden. Eind maart kan dan gestart worden met de uitvoering. Ook de eerder afgegeven kapvergunningen worden meegenomen.

Herplanten van bomen

Voor een gerooide boom van de gemeente wordt daar waar het kan een boom terug geplaatst. Dit is afhankelijk van de beschikbare groeiruimte bovengronds en ondergronds. Soms worden bomen gerooid omdat ze eerder te dicht op elkaar zijn geplant. Dan wordt er geen boom teruggeplaatst. De vrijgekomen ruimte is bedoeld om een andere boom beter te laten groeien.

Contact

Voor meer informatie over de waardevolle bomenlijst, kap of herplant van bomen kunt u terecht bij afdeling Openbare Ruimte van de BEL Combinatie, telefonisch via 14 035. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@belcombinatie.nl