Waardevolle bomen in Eemnes

Eemnes kenmerkt zich door veel groen in de leefomgeving. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Stelt u zich eens voor hoe Eemnes er zonder bomen uit zou zien. Niet alleen de bomen van de gemeente, maar ook bomen op particuliere grond zijn soms bepalend voor het groene beeld van ons dorp.

Nieuw kapbeleid: alleen vergunning nodig voor waardevolle bomen

In 2016 is het Groenplan, na grote inbreng van bewoners, door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de punten uit het plan is een vereenvoudiging van het kapbeleid. Dit houdt in dat particulieren alleen voor de waardevolle bomen een kapvergunning nodig hebben. Voor andere particuliere bomen hoeft dat niet meer. Voor de bomen van de gemeente verandert er niets: een kapvergunning blijft nodig voor alle grotere bomen.

Wat is een waardevolle boom?

Onder waardevolle bomen verstaan wij bomen die:

  • 50 jaar of ouder zijn en
  • een behoorlijke toekomstverwachting hebben en
  • landschappelijke, ecologische of historische waarde hebben

Voorlopige lijst waardevolle bomen

Het ontwerpbesluit met de lijst van waardevolle bomen in Eemnes ligt ter inzage. Alle particuliere eigenaren van een waardevolle boom(groep) hebben hierover in april 2018 een brief ontvangen. Zij kunnen tot 29 mei 2018 een zienswijze indienen. Daarna zal het college een definitieve lijst waardevolle bomen vaststellen.

Documenten

Contact

Voor meer informatie over de lijst waardevolle bomen kunt u terecht bij mevrouw I. de Haan van Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. Zij is op maandag en dinsdag telefonisch bereikbaar via 14 035. U kunt ook een e-mail sturen naar: ingrid.dehaan@belcombinatie.nl