Planning deeltracé Eemnes-Laren

Na de inloopbijeenkomst van 26 september 2018 wordt een Definitief Ontwerp gemaakt. Eind november volgt een tweede inloopavond waarop u kunt reageren op het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt in het voorjaar 2019 vastgesteld. Volgens planning start begin 2021 de bouw van de haltes, P&R en parkeervoorziening.

start

gereed onderwerp
 
26 september 2018 26 september 2018 Inloopbijeenkomst n.a.v. Voorlopig Ontwerp (VO)
Oktober 2018 Eind november 2018 opstellen Definitief Ontwerp (DO)
  Eind november 2018 Inloopbijeenkomst n.a.v. Definitief Ontwerp (DO)
  April 2019 Vaststellen Definitief Ontwerp (DO)
Begin 2020 Eind 2020 Aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
Begin 2021 Eind 2021 Bouw haltes, carpoolplaats en parkeervoorzieningen
  Voorjaar 2022 Ingebruikname HOV-busbaan