Corona

Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

  • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

    De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Eemnes een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021 opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Speerpunt is de fiets, onder andere investeren we samen met de regio en provincie in een goed en veilig (snel)fietspaden netwerk.

  • HOV in ‘t Gooi

    Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. Scholieren en studenten, forenzen en bezoekers van het Tergooi ziekenhuis hebben straks een snelle comfortabele buslijn waar zij op kunnen vertrouwen. Met de aanleg van de bus infrastructuur wordt eind 2020 begonnen. In Eemnes komen er haltes aan beide zijden van de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg met P+R voorzieningen en fietsenstallingen.

  • Toekomst openbaar vervoer (OV)

    Op 31 januari 2019 was er een extra openbare raadsbijeenkomst voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek door de provincie Noord-Holland. Alle op deze avond ingebrachte wensen van bewoners en raad zijn ingebracht bij de provincie Noord-Holland. De provincie bepaalt uiteindelijk wat daarvan wordt overgenomen in het eisenpakket voor de aanbesteding. Het nieuwe openbaar vervoersysteem zal medio 2021 van start gaan.