Gladheidsbestrijding

In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten ernstige overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente Eemnes probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden. Voorzichtigheid blijft echter geboden!

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een zorgplicht met betrekking tot het begaanbaar houden van de wegen. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting. Niet om een resultaatsverplichting. Dit betekent dat de wegen, ondanks de inspanning van gemeentemedewerkers, nog steeds glad kunnen zijn.

Om de gladheid te bestrijden wordt gewerkt volgens een vaste route:

Vastgestelde route binnen BEL-gemeenten
De belangrijkste doorgaande hoofdwegen en fietspaden binnen de BEL-gemeenten zijn vastgesteld in 6 routes. De wegen en paden die in deze routes zijn opgenomen worden zowel tijdens als buiten kantooruren gestrooid.

Alleen tijdens kantooruren
Ook de omgeving van scholen, winkelcentra, zorg- en bejaardencentra en bushaltes worden meegenomen in de gladheidbestrijding. Deze locaties worden alleen tijdens kantooruren opgepakt.

Calamiteitenroute
Indien een zout tekort ontstaat, schakelt de gemeente over op de calamiteitenroute. Alleen een deel van de belangrijkste wegen en fietspaden uit de 6 genoemde routes binnen de BEL-gemeenten wordt dan opgepakt.

Wat kunt u doen?

Ondanks alle inspanningen van de gemeente om de gladheid te bestrijden kunnen de wegen toch nog glad zijn. Bijvoorbeeld door een vertraagde werking van het strooizout. Wees dus voorzichtig wanneer u de straat op gaat en neem maatregelen. Bijvoorbeeld door stevige wandelschoenen of snowboots te dragen. Autobezitters kunnen winterbanden monteren.

Als inwoner kunt u meehelpen aan het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden door deze bijvoorbeeld bij sneeuwval tijdig te vegen. Via @Gem_Eemnes op Twitter blijft u op de hoogte van de strooiacties.