Vuurwerkafval opruimen

Veeg met Nieuwjaar uw straat schoon.

Pak op 1 januari je bezem, veger en blik en verwijder vuurwerkafval voor uw deur en in uw straat. Nog leuker: doe dat samen met familie, vrienden en/of buren. Het afval mag bij het restafval.

Veiliger voor kinderen

Vuurwerk dat niet is afgegaan kan gevaarlijk zijn, zeker als kinderen alsnog proberen weigeraars aan te steken. Veel ongelukken met vuurwerk ontstaan pas op nieuwjaarsdag. Als u vuurwerkafval opruimt, maakt u uw woonomgeving dus een stukje veiliger.

Goed voor het milieu

Daarnaast is het goed voor het milieu. Want weet u dat van al het vuurwerk dat we samen afschieten, zo’n 90% als afval weer naar beneden komt? Een deel daarvan verdwijnt in het water of in de riolering, ongeveer 22% blijft liggen en vervuilt de straten.
5 tips voor vegers:

  1. Neem uw eigen verantwoordelijkheid bij het opruimen en doe het veilig
  2. Prima als uw kind(eren) wil(len) meehelpen, maar houd altijd toezicht
  3. Maak vuurwerkafval eerst nat, dat is veiliger
  4. Steek nooit vuurwerkafval opnieuw af
  5. Check in alle gevallen of het vuurwerk-afval voldoende is afgekoeld