2019-02-14 Bewonersbrief Noordbuurt - Informatie ophogen geluidwallen A27

Beste bewoner,

De gemeente wil graag – net als bij de oostzijde van de A27 – een verhoging van de geluidwal aan de westzijde èn de verhoging aan de oostzijde doortrekken tot aan het tankstation. Recentelijk hebben wij toelichting gegeven aan vertegenwoordigers uit uw buurt. We brengen u graag ook op de hoogte van de stand van zaken.

Onderzoek

Ter voorbereiding op de werkzaamheden is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de huidige schanskorven uit 2013. Hieruit blijkt dat deze deels zijn verzakt. Er zijn maatregelen nodig om verder verzakking van de schanskorven te voorkomen. 
Verder zijn we in overleg met Rijkswaterstaat: zij zijn eigenaar van de bestaande geluidwallen. Met hen bekijken we ter plaatse wat de mogelijkheden zijn, hierbij is aandacht voor de bereikbaarheid en de aanwezige begroeiing. Tegelijkertijd loopt een onderzoek naar de stabiliteit van de geluidwallen. 
De resultaten van zowel het veldonderzoek als het stabiliteitsonderzoek bepalen wat de mogelijkheden zijn: ophoging met schanskorven of dat juist voor een andere constructie moet worden gekozen.

Hoe verder

Tijdens het komende jaar houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen per brief of via De Rotonde. Zijn er keuzes die gemaakt moeten worden dan betrekken we u graag hierbij.
Op basis van de onderzoeken zal een voorstel aan de raad worden gedaan. Na besluit van de raad vragen we de benodigde vergunningen aan en start het aanbestedingstraject. We willen eind dit jaar met de uitvoering van de ophoging beginnen.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige stand van zaken van de verhoging geluidwal en de vervolgstappen. Mocht u nog vragen hebben over deze brief of de procedure, dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met mw. H. Rietdijk via hilde.rietdijk@belcombinatie.nl 

Met vriendelijke groet,

Sven Lankreijer
Wethouder