Ophogen geluidwallen A27

In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. De gemeente Eemnes wil de verhoging ook graag aan de westzijde van de A27. Én wil de verhoging aan de oostzijde doortrekken tot aan het tankstation.

Er vinden voorbereidende onderzoeken plaats en is er overleg met Rijkswaterstaat. Op basis van de onderzoeken gaat er een voorstel naar de gemeenteraad. We verwachten eind 2019 te starten met de uitvoering van de ophoging. Bewoners van Eiland van Eemnes en een deel van de Noordbuurt zijn via een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Documenten