Corona

Ophogen geluidwallen A27

In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. Op 29 juni 2020 besloot de gemeenteraad om ook de geluidwal aan de westzijde van de A27 op te hogen met schanskorven.

De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inmeten van de bestaande geluidwal, Flora- en Faunaonderzoek en het bestellen van materialen. De uitvoeringswerkzaamheden zullen naar verwachting in september / oktober 2020 starten. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt in de groenstrook naast de Laarderweg een bouwplaats aangelegd voor de opslag van materialen. 

Bewoners van Eiland van Eemnes en een deel van de Noordbuurt zijn via brieven op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Documenten