Corona

Ophogen geluidwallen A27

In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. In juni 2020 besloot de gemeenteraad om ook de geluidwal aan de westzijde van de A27 op te hogen met schanskorven. Die werkzaamheden zijn eind 2020 gestart.

De aannemer is eind 2020 gestart met de werkzaamheden en de eerste schanskorven zijn in januari 2021 geplaatst. Volgens planning kunnen de werkzaamheden in april worden afgerond. 

Omwonenden zijn via brieven op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Wethouder Reijn staat naast een schanskorf aan de A27
Foto: De geluidwal aan de westzijde van de A27 wordt opgehoogd met een schanskorvenconstructie van 3 meter. Wethouder Reijn bracht de aannemer een bezoek en hielp bij het plaatsen van de schanskorf: "Met het ophogen van de geluidwal komen we tegemoet aan de wensen van omwonenden. Buurtvereniging Eiland van Eemnes heeft zich lange tijd hiervoor ingezet. Fijn dat de schanskorven nu geplaatst worden."