Huisvesting statushouders

In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente Eemnes 30 statushouders opgenomen. Dat zijn er 14 meer dan de wettelijke taakstelling. Dit constateert de provincie in een brief aan de gemeente. Door de nauwe samenwerking tussen woningbouwcorporatie De Alliantie, het COA, de afdeling sociale zaken van de HBEL, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Goede Buren Eemnes, is een achterstand omgebogen naar een voorsprong.

Geen bouw tijdelijke woningen Wilgenpad

Extra woningen voor statushouders zijn niet meer nodig. Het college heeft dan ook op 19 december 2017 besloten om af te zien van de bouw van 4 tijdelijke woningen aan het Wilgenpad. Het college bedankt  de locatieraad van de Rooms-Katholieke parochie, die het terrein voor een periode van 5 jaar aan de gemeente had aangeboden, en de Alliantie voor hun bereidheid om de problematiek van de huisvesting van statushouders in Eemnes te helpen oplossen.

Documenten