Ontwerp Buitenruimte Huis van Eemnes

Op deze pagina vind u vragen en antwoorden over het ontwerp van de buitenruimte.

Schetsen voor de buitenruimte

Tijdens een overleg met direct omwonenden in januari 2019 werden 2 ontwerpen voor de buitenruimte van het Huis van Eemnes voorgesteld. Verschillend in de ontwerpen was de inrit van het parkeerterrein. In het laatste ontwerp ligt de fietsparkeerplaats aan de zijde van Huis van Eemnes, waardoor fietsers na het parkeren van de fiets de inrit niet over hoeven te steken. De inrit geeft in het ontwerp voldoende ruimte voor de keerwand (dat is er zodat de weg niet te dicht langs het water loopt). De lichte ‘slinger’ die daardoor ontstaat, dwingt het verkeer af te remmen. Bovendien zijn de bochten in de rijbaan beter te berijden door bussen en vrachtwagens. Verder is bij het verschuiven van de inrit gekeken naar de mogelijkheid om zo weinig mogelijk bomen te kappen.

Ontwerp plattegrond van Huis van Eemnes

Verkeer

Waarom is gekozen voor eenrichtingspijlen?

De eenrichtingspijlen zijn goed te gebruiken, mensen kennen deze pijlen en zijn het gewend. Het zorgt voor duidelijkheid en om te vorkomen dat er tegen het verkeer in wordt gereden.

Hoe is de situatie bij de inrit van de brandweer?

De inrit van de brandweer verandert niet.
In eerdere ontwerpen stond een zebrapad bij de brandweer ingetekend. Het zebrapad blijkt niet nodig. Qua veiligheid is het beter als voetgangers even stoppen en kijken of ze kunnen oversteken. De ingetekende route is wel logisch in verband gebracht met de mogelijkheid van parkeren van bezoekers van het Huis van Eemnes op het parkeerterrein van SV Eemnes. De drempel wordt zo aangelegd dat rekening wordt gehouden met de tankwagen van de brandweer.

Wat gebeurt er met het olifantenpaadje?

Een olifantenpaadje ontstaat als mensen ‘afsnijden’ als kortste route van A naar B. Het faciliteren van dit paadje, door het onderdeel te laten zijn van de fietspaden, is niet wenselijk. Redenen:

  • Het fietspad is het meest veiligst als het haaks aansluit op het fietspad langs de Noordersingel
  • Een fietspad vraagt om meer zicht, dus gaat ten koste van de beplanting
  • Het fietspad eindigt op het parkeerterrein en dit vormt een risico voor fietsers en automobilisten

Hoeveel autoparkeerplaatsen zijn er en zijn het er voldoende?

Het aantal parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsers is een extrapolatie van het aantal dat nu bij de Hilt aanwezig is. Zo heeft de Hilt nu 90 parkeerplaatsen en bij Huis van Eemnes staan er 130 gepland. In het bijgestelde ontwerp zijn 131 parkeerplaatsen getekend (inclusief 2 voor kiss&ride). Dit aantal voldoet aan de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, waarin uitvoerige praktijk- en CROW-berekeningen zijn opgenomen. Er komen 3 mindervalide plekken, mocht het onvoldoende zijn, dan kunnen de twee extra ingetekende plekken gebruikt worden.
Op de parkeerterrein worden 5 laadpalen voor auto’s geplaatst.

Welke parkeer faciliteiten komen er voor motoren?

Er is voor gekozen om niet specifiek plekken te creëren voor motoren. Motoren kunnen ook parkeren op de plekken voor auto’s; er is dan sprake van dubbel gebruik.
Alleen in Blauwe zones mogen motoren niet in parkeervakken staan (wet RVV art. 25).

Welke parkeer faciliteiten komen er voor fietsers, scooters?

Op 2 plekken kunnen fietsen geparkeerd worden: bij het Impuls gebouw en bij de fietsparkeerplaats naast de inrit van het parkeerterrein. In totaal plaatst de gemeente 75 fietsnietjes, die bieden ruimte aan minimaal 150 fietsparkeerplaatsen. Door gebruik van fietsnietjes van circa 1 meter hoog, is er tussen de nietjes ruimte om fietsen te plaatsen. De 6 plekken die gemarkeerd zijn voor scooters, zijn iets groter en bieden ook ruimte aan de (grotere) bakfietsen.

Is de fietsparkeerplaats overdekt?

Nee, de fietsparkeerplaats is niet overdekt, zorg is dat het dan een mogelijk hangplek wordt voor jongeren.

Welke parkeer faciliteiten komen er voor scootmobiels?

Scootmobiels kunnen onder de luifel naast de ingang parkeren. Het is in principe (dus uitzonderingen daar gelaten) niet de bedoeling dat de scootmobiel naar binnen gaat. Qua afmetingen is er wel voldoende ruimte voor in het pand en de lift.

Is er voldoende ruimte voor vrachtauto’s?

Het laden & lossen voor Huis van Eemnes is langs de achterkant van het Impuls gebouw, daar is ook een opstelplaats voor vrachtauto’s langs de inrit van de brandweer.
In het ontwerp is ook rekening gehouden met vrachtauto’s die de sporthal moeten bereiken, dan is het wel nodig een aantal reguliere parkeerplaatsen af te zetten.

Toegankelijkheid van gebouw en terrein

Hoe wordt het gebouw en de buitenruimte getoetst op toegankelijkheid?

In het najaar van 2018 is met de WAC, 2 inwoners met een beperking en toegankelijkheidsadviseur PBT gekeken naar de integrale toegankelijkheid van het terrein (met name de route vanaf de Noordersingel naar de hoofdentree). De aanbevelingen die daaruit voort zijn gekomen, zullen worden meegenomen in het Uitvoeringsontwerp.

Hoe werkt de waterbuffer op de plek van het skatepark?

Het water dat op het dak van het Huis van Eemnes valt wordt vanuit Pluviasysteem in het gebouw naar de HWA installatie in het terrein afgevoerd, deze leidingen zijn aangesloten op de putten van de waterberging (het Skatepark). Wanneer de regenval dusdanig is dat de afvoerleiding naar de watergang de hoeveelheid water niet aan kunnen (dit heeft te maken met het maximaal te lozen debiet per uur op de watergang (vergunning)) dan zullen de putten vollopen en de waterberging vullen. Wanneer het stopt met regenen zal de afvoer naar de watergang gewoon blijven lozen op het maximale debiet en op deze manier de waterberging weer droog leggen. Totale hoeveelheid water die opgevangen kan worden is 480m3.

Skatepark

Hoe komt het skatepark eruit te zien?

Alle elementen van het huidige skatepark komen terug. De inrichting van het park wijzigt wel. De ramp (half-pipe) komt dichter bij de Noordersingel te liggen, de andere elementen worden daaromheen geplaatst op basis van de gestelde veiligheidsnormen.

Komt er een hoog hek om de basketbal?

Aan de zijde van de Noordersingel en de inrit van het parkeerterrein komt een hoog (3 meter) hek te staan.

Komt er een hek om het pannaveld?

Behalve het lage hekje rondom het pannaveld komt er verder geen hekwerk om het pannaveld.

(Materialen voor) inrichting

Welke bestrating komt op het gebied?

Groen park

Bankjes met struiken 

Tegels en steentjes

Houten bankjes op tegels

Bankjes in een groene omgeving

Terras met groen parkje in de achtergrond


Welke verlichting zal geplaatst worden?

Dit is onderdeel van de uitwerking.

Waar komt de verlichting?

Dit is onderdeel van de uitwerking.

Waar komen de afvalbakken?

Locaties van afvalbakken is nog niet bepaald.

Wat gebeurd er met de kleur van het Impulsgebouw?

Het Impulsgebouw wordt zowel van binnen als van buiten opgeknapt. De buitenkant wordt meer in-lijn gebracht met de kleuren van het Huis van Eemnes.

Waar komt het hek voor het hondenlosloopgebied?

Achter het Huis van Eemnes komt het hondenlosloopgebied. Al voor de bouw van het Huis was dit een plek voor hondenbezitters om een rondje te open om het voetbalterrein. In de nieuwe situatie zullen aan de noord en oostzijde van het Huis van Eemnes een hek met poort geplaatst worden.
De keuze van de plekken voor het hek zorgen ervoor dat de hondenbezitters de hond achter het huis kunnen laten loslopen en eventueel een rondje kunnen lopen.

Waar komen de installaties voor het gebouw voor bv luchtverfrissing?

De installaties voor het gebouw zitten hoofdzakelijk in het gebouw, enkele luchtbehandelingkasten worden op het dak geplaatst. Hier omheen wordt een geluidsscherm geplaatst die zorgt voor het dempen van het omgevingsgeluid. Het omgevingsgeluid moet binnen de daarvoor bestemde richtlijnen blijven.

Groeninrichting

Welke beplanting komt er?

De beplanting is nog niet bepaald. Wel zal gekeken worden naar een diverse beplanting die past in het beleid van de gemeente om de biodiversiteit te bevorderen.

Losse haagplanten:

Losse haagbeplanting van Spiraea ‘Vanhouttei’ Losse haagbeplanting van Physocarpus Opulifolius 'Diable D'or'
Links: Losse haagbeplanting van Spiraea ‘Vanhouttei’. Rechts: Losse haagbeplanting van Physocarpus Opulifolius 'Diable D'or'. Deze worden ca. 1,5 meter hoog en zijn vlinder en bijenplanten.

 

Bomen:

In de buitenruimte van het Huis van Eemnes komen 6 verschillende type bomen:

Chinese Esdoorn met rode en groene bladeren

1. Chinese Esdoorn (Acer tataricum ssp. ginnala)

Middelgrote boom met roze bloemen

2. Rode Paardenkastanje (Aesculus Carnea)

Grote boom met rood groene bladeren

3. Chinese Vernisboom  (Koelreuteria Paniculata)

Grote boom met geel groene bladeren

4. Honingboom (Styphnolobium Japonica Regent)

Boom met witte bloemen

5. Zevenzonenboom (Heptacodium Miconioides)

Struikachtige boom

6. Lederboom (Ptelea Trifoliata)

 

Kleinere beplanting:

Heidebraut - groen bij parkeervakken Gemengde vaste planten met siergras