Ontwikkelingen Huis van Eemnes

Op deze pagina houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen.

Toekomstige gebruikers, omwonenden, ondernemers, instellingen en organisaties helpen mee aan de ontwikkeling van de plannen. Want het Huis van Eemnes is er straks voor álle Eemnessers. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Deze nieuwsbrief heeft geen vaste datum van verschijnen en wordt uitsluitend digitaal verspreid aan: gemeenteraad Eemnes, stuurgroep Huis van Eemnes, toekomstige gebruikers, Versa Welzijn, GGD Regio Utrecht, St. Belhamels, basisscholen in Eemnes, de klankbordgroep en de buurtteams in Eemnes.

Deze nieuwsbrieven zijn inmiddels verschenen: