Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

Beoogde locatie Huis van Eemnes

Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het scenario voor nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel uit te werken. De beoogde locatie is ‘Veld 4’ tussen Tennisvereniging Eemnes en SV Eemnes. De projectorganisatie – een samenwerking van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en meer en de gemeente Eemnes – werkt hard aan de verschillende onderdelen van het plan.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Nieuwbouwplan en bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 ingestemd met het nieuwbouwplan en het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van het Huis van Eemnes op het openbare veld tussen de tennisvereniging en de voetbalvelden van Sv Eemnes, nabij Noordersingel 4. In Het Huis van Eemnes worden de bibliotheek, het sport en culturele centrum De Hilt en andere voorzieningen samengevoegd tot één multifunctioneel centrum.
De aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie is in volle gang. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in de loop van november bekend worden gemaakt.

Samenwerken in het Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes is niet alleen een gebouw of een beheer- en exploitatiestichting, maar vooral de samenwerking met partijen in een netwerk. Het legt verbindingen binnen de gemeenschap van Eemnes. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen straks aan het werk in het Huis van Eemnes, dat voor hen zal dienen als een LeerWerkHuis. Denk aan mensen met een beperking die er een zinvolle dagbesteding hebben of mensen die willen reïntegreren. Maar het LeerWerkHuis is ook bedoeld voor scholieren die er een maatschappelijke stage kunnen doen. Het Huis van Eemnes kan niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De komende tijd zal het vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Verder zullen de bibliotheek en de Stichting Huis van Eemnes de kansen voor samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers uitwerken.