Huis van Eemnes

Gemeente Eemnes doet onderzoek naar het draagvlak onder bewoners voor de plannen en locatiekeuze voor het Huis van Eemnes.

Draagvlakonderzoek

Op donderdag 17 mei 2018 zijn de laatste vragenlijsten bij het onderzoeksbureau binnengekomen. Het bureau heeft dubbele inzendingen eruit gehaald (waar mensen een digitale en papierenvragenlijst hadden ingestuurd). De uiteindelijke respons is in totaal 1388 vragenlijsten. Dat is 55,6% van de mensen die de vragenlijst heeft ontvangen.

De ingevulde vragenlijsten worden nu geanalyseerd. Op 22 mei aanstaande aan het eind van de dag is de uitslag bekend. Op 28 mei 2018 wordt de uitslag van het onderzoek behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

Dit draagvlakonderzoek vindt plaats omdat de nieuwe gemeenteraad een motie heeft aangenomen om de informatievoorziening en de betrokkenheid van de inwoners ten aanzien van het voorgenomen nieuwe huis van Eemnes te verbeteren. Lees meer...

Beoogde locatie Huis van Eemnes

Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het scenario voor nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel uit te werken. De beoogde locatie is ‘Veld 4’ tussen Tennisvereniging Eemnes en SV Eemnes. De projectorganisatie – een samenwerking van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en meer en de gemeente Eemnes – werkt hard aan de verschillende onderdelen van het plan.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Nieuwbouwplan en bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 ingestemd met het nieuwbouwplan en het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van het Huis van Eemnes op het openbare veld tussen de tennisvereniging en de voetbalvelden van Sv Eemnes, nabij Noordersingel 4. In Het Huis van Eemnes worden de bibliotheek, het sport en culturele centrum De Hilt en andere voorzieningen samengevoegd tot één multifunctioneel centrum.
De aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie is in volle gang. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in de loop van november bekend worden gemaakt.

Samenwerken in het Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes is niet alleen een gebouw of een beheer- en exploitatiestichting, maar vooral de samenwerking met partijen in een netwerk. Het legt verbindingen binnen de gemeenschap van Eemnes. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen straks aan het werk in het Huis van Eemnes, dat voor hen zal dienen als een LeerWerkHuis. Denk aan mensen met een beperking die er een zinvolle dagbesteding hebben of mensen die willen reïntegreren. Maar het LeerWerkHuis is ook bedoeld voor scholieren die er een maatschappelijke stage kunnen doen. Het Huis van Eemnes kan niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De komende tijd zal het vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Verder zullen de bibliotheek en de Stichting Huis van Eemnes de kansen voor samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers uitwerken.