Corona

Herontwikkeling Hink Stap Sprong

Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

Wethouder Theo Reijn licht in onderstaand filmpje de visies toe:

Visies zijn vastgesteld

De visies zoals wethouder Theo Reijn in bovenstaand filmpje toelicht zijn besproken in de Commissie Ruimte van maandag 8 juni 2020. U kon hier inspreken. Met inachtneming van de inspraakreacties heeft de gemeenteraad beide visies op 29 juni 2020 vastgesteld. De vastgestelde visies en de beoordeling van de inspraakreacties vindt u verderop deze pagina.

Documenten