Herontwikkeling Hink Stap Sprong

Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Dit is nu vastgelegd in stedenbouwkundige visies. De gemeenteraad moet deze visies nog vaststellen.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen we de omwonenden helaas niet informeren via een bewonersavond. Daarom licht wethouder Theo Reijn in onderstaand filmpje de aangepaste visies, op basis van de inspraakreacties, toe. Verder op deze pagina vindt u de aangepaste visies terug.

Commissie Ruimte en gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad de visies vaststelt, wordt het onderwerp besproken in de commissie Ruimte. Dit zal zijn op maandag 8 juni vanaf 20.00 uur. U heeft hier de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Vanwege het coronavirus verloopt het mondelinge inspreken iets anders dan normaal. We kunnen per onderwerp maar een beperkt aantal mensen ontvangen. Let op: De Hilt en Hink Stap Sprong zijn 2 aparte onderwerpen, die na elkaar worden behandeld. Als het onderwerp besproken is, moet u weer vertrekken. 
Wilt u schriftelijk inspreken of lijfelijk inspreken? Stuur dan een e-mail naar griffie@eemnes.nl. U hoort van de griffie hoe laat het onderwerp zal worden behandeld. Houd er rekening mee dat er mogelijk niet voldoende plaats is voor iedereen. U kunt de commissie ook thuis online meebeleven via de website van de gemeente Eemnes. Als u aanwezig wilt zijn, kan dat met 1 persoon per huishouden. 

Als alles volgens plan verloopt, stelt de gemeenteraad op maandag 29 juni de stedenbouwkundige visies officieel vast. U kunt deze vergadering beluisteren via de website van de gemeente

Documenten