Herontwikkeling De Hilt en Hink Stap Sprong

Woensdag 9 oktober 2019 zijn tijdens een informatieavond voor omwonenden nieuwe verkavelingsmodellen toegelicht over de toekomstige woningbouwplannen voor het gebied rondom De Hilt en Hink Stap Sprong. Omwonenden hebben ideeën en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie kenbaar kunnen maken.

Hier leest u de presentatie (pdf 4,12 MB). U kunt reageren op de presentatie en de schetsen via e-mail: ruimte@belcombinatie.nl.

Aanleiding en achtergrond

Vorig jaar heeft de gemeenteraad al een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor dit gebied. Dit plan is weer ingetrokken, omdat de raad bij nader inzien van mening is dat het bouwprogramma niet voldoende aansloot op de Woonvisie en de behoefte aan woningen in Eemnes. Naar aanleiding van de wens van de raad hebben wij daarom nieuwe verkavelingsmodellen ontwikkeld voor beide gebieden. Hierbij hebben wij ook gekeken naar de inspraakreacties die waren ingediend op de ingetrokken stedenbouwkundige plannen.

Ter inzage

De modellen liggen van 14 oktober tot 15 november 2019 ook ter inzage op het kantoor van de BEL-combinatie. U vindt de modellen in de centrale hal. Heeft u opmerkingen? U kunt schriftelijk of per e-mail uw reactie kenbaar te maken: BEL Combinatie, t.a.v. afdeling Ruimte, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes of ruimte@belcombinatie.nl.

Vervolg

Met de resultaten van de informatieavond en alle reacties gedurende de terinzagelegging zal de gemeente een definitief stedenbouwkundig ontwerp opstellen. Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de raad hiermee instemt dan wordt er voor de gebieden een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkelingen mogelijk te maken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke van Beek, email: n.vanbeek@belcombinatie.nl of met Huub de Jong, email: huub.dejong@belcombinatie of telefonische via tel. 14 035

Documenten

Ontwerpschets De Hilt (pdf 4 MB)

Ontwerpschets Hink Stap Sprong (pdf 1 MB)