Herontwikkeling De Hilt

Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

Vanwege het coronavirus kunnen we de omwonenden helaas niet informeren via een bewonersavond. Daarom licht wethouder Theo Reijn in het volgende filmpje de aangepaste visies toe.

Commissie Ruimte en gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad de visies vaststelt, wordt het onderwerp besproken in de commissie Ruimte. Dit zal zijn op maandag 8 juni vanaf 20.00 uur. U heeft hier de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Vanwege het coronavirus verloopt het mondelinge inspreken iets anders dan normaal. We kunnen per onderwerp maar een beperkt aantal mensen ontvangen. Let op: De Hilt en Hink Stap Sprong zijn 2 aparte onderwerpen, die na elkaar worden behandeld. Als het onderwerp besproken is, moet u weer vertrekken. 
Wilt u schriftelijk inspreken of lijfelijk inspreken? Stuur dan een e-mail naar griffie@eemnes.nl. U hoort van de griffie hoe laat het onderwerp zal worden behandeld. Houd er rekening mee dat er mogelijk niet voldoende plaats is voor iedereen. U kunt de commissie ook thuis online meebeleven via de website van de gemeente Eemnes. Als u aanwezig wilt zijn, kan dat met 1 persoon per huishouden. 

Als alles volgens plan verloopt, stelt de gemeenteraad op maandag 29 juni de stedenbouwkundige visies officieel vast. U kunt deze vergadering beluisteren via de website van de gemeente

Sloop De Hilt

In de week van 13 april 2020 is gestart met de sloop van voormalig sport- en ontmoetingscomplex De Hilt aan de Hasselaarlaan 1C. De aannemer is begonnen met de asbestsanering van het gebouw. Aansluitend is de sloop gestart. Deze werkzaamheden duren tot eind juni. Firma TB Grond- & Sloopwerk bv uit Nijkerkerveen voert alle werkzaamheden voor ons uit.

De sloop gebeurt op circulaire wijze. Dit betekent dat we alle vrijkomende materialen scheiden en waar mogelijk weer opnieuw gebruiken.

Tijdens de werkzaamheden proberen wij zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Het is echter onvermijdelijk dat de omwonenden iets van de werkzaamheden merken. Denk hierbij aan enig oponthoud in de straat, geluid en stof. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.  

Documenten