Vragen en antwoorden Definitief Ontwerp

Vragen en antwoorden bewoners Wakkerendijk / Laarderweg naar aanleiding van definitief ontwerp juli 2019.

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen tijdens de bewonersbijeenkomst en de vragen per e-mail:

Algemeen, op de tekening

 • Huisnummers en straatnamen die buiten de tekening vallen worden op tekening gezet.
 • Grasbetonstenen: er wordt een vlakke grasbetonsteen toegepast vanwege geluid.
 • Rode asfalt van fietspaden wordt donkerder op tekening gezet.

Bestrating oude dorp worden de klinkers van de Meentweg als dit past in de planning van de Meentweg. Bestek wordt nu gemaakt.

Openbare verlichting

 • De hoge masten in het dorp worden vervangen voor lage masten. De verdeling op tekening is niet optimaal. De masten worden beter verdeeld. Om-en-om en niet in inritten en niet voor ramen van woningen.
 • Hoge masten buitengebied: er staan er enkele voor / nabij inritten of tegenover inritten. Wellicht enkele masten verdelen.
 • WD80: lichtmast overzijde staat in de draai van de inrit. Kunnen we deze verplaatsen? Dan eventueel ook de volgende mast verplaatsen.
 • WD 130C: lichtmast verplaatsen richting noord. Kolk ontbreekt op tekening.

Riolering

 • Alle kolkaansluitingen en uitleggers gangbaar maken. Langs de polder alle kolklozingen doorspuiten en uitstroomopeningen vervangen/aanhelen.
 • WD 52 kolken doen het niet.
 • LW 16 koken doen het niet.
 • Drukriolering: moeten we nog uitwerken. Vervangen tot de erfgrens of de pompput?

 

Van noord naar zuid:

Laarderweg

 • Kolk erbij bij nummer 16. Er is daar wateroverlast. Kolken vervangen en uitleggers overal nieuwe aansluitingen.
 • vrachtauto's van 25 meter passen in de bocht van Wakkerendijk-Laarderweg (draaicirkels).
 • Laarderweg 1-1A trottoir ligt op particulier terrein. Wellicht moeten we het trottoir iets versmallen om de bewoner tegemoet te komen Wordt uitgewerkt.

Plateau Wakkerendijk/Laarderweg: bij de ANWB-mast toch nog een bochtje erin houden, zoals nu. Dat remt het doorgaand verkeer.

Tegenover Meentweg 2: einde fietspad: hoge trottoirband maken, zodat fietsers niet op het voetpad gaan rijden. Meer asfalt maken met bochtverruiming.

Wakkerendijk

Dorp:

 • Trottoir bij het evenemententerrein wordt over een breder stuk vervangen.
 • Boomspiegel tegenover nummer 30 wordt vergroot naar 3x3 meter.

Evenemententerrein:

 • Parkeren doorvoeren zoals op tekening. Op de kop van de parkeerplaatsen uitneembare paaltjes.
 • Er moeten enkele elektrische laadpalen komen, aan de parkeerplaatsen aan de zuidzijde bij het Evenemententerrein. Moet worden aangevraagd door particulieren.

Wilgenpad:

 • Hele Wilgenpad nieuwe deklaag rood
 • Circa 13 bomen erbij, ca. 7 inboet en 6 bij de Wakkendijk
 • Bermen verschralen en inzaaien met bloemenmengsel (nader te bepalen)

Buitengebied (50 km/u):

 • Het fietspad wordt verbreed van 2,6 m naar 3,0 m.
 • De rijbaan wordt versmald van circa 7,2 m naar 6,0 m. Er gaat circa 0,7 m af aan de westzijde (Eemnes) en circa 0,5 m aan de polderzijde.
 • Er wordt op het 50 km/u gedeelte geluidreducerend asfalt type SMA-NL8G+ toegepast. Dit is t.o.v. regulier asfalt minimaal 3,4 dB minder geluid. T.o.v. het huidige asfalt (erg ruw) wordt een reductie van circa 4,5 dB verwacht.
 • Alle inritten naar de weilanden in de polder worden gecontroleerd. Diverse inritten staan niet op tekening. Rekening houden met draaicirkels (klinkers / BSS aanbrengen tussen fietspad en rijbaan)
 • B.v. tegenover Wilgenpad. Inrit niet op tekening. Tegenover nr. 58 staan 2 inritten niet op tekening.
 • Bij versmalling van het asfalt aan de westzijde worden grasbetonstenen geplaatst.
 • De rest van de ruimte tussen rijbaan en percelen wordt opgevuld met bermengrond en ingezaaid met gras.
 • Calamiteitenpad naam wordt op tekening gezet.
 • Bij uitrit tegenover 130C wordt een kolk geplaatst.

Dikke torentje: WD 39 – 57:

 • Er is hier een parkeerverbod. Dat wordt overgenomen in de nieuwe situatie.
 • de verbreding tussen fietspad en rijbaan hier weghalen. Gezien de vele verkeersbewegingen wel klinkers opnemen hier.

Eikenlaan:

 • Bushaltes worden verhoogd aangebracht volgens de richtlijnen.