Herinrichting Wakkerendijk

De Wakkerendijk wordt opnieuw ingericht. Omwonenden van de dijk ervaren verkeer- en geluidoverlast. Daarnaast is het wegdek toe aan vervanging. De gemeenteraad heeft daarom hoge prioriteit gegeven aan de reconstructie van deze dijk.

Onderzoeken voor definitief ontwerp

Voor de nieuwe inrichting van de Wakkerendijk is het voorlopig ontwerp in februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Er vinden momenteel onderzoeken plaats; bodemonderzoek en hoogtemetingen. Hiervoor worden vanaf 23 april gaten geboord in het asfalt. De informatie van de onderzoeken vormt de basis voor het Definitief ontwerp. Deze zomer wordt het Definitief ontwerp uitgewerkt en afgerond. Aansluitend wordt het werk gereed gemaakt voor uitvoering. Onder voorbehoud starten de werkzaamheden eind 2019 en duren tot de zomer van 2020.
We informeren inwoners van Eemnes via deze projectpagina over de inrichting van de Wakkerendijk, alleen omwonenden ontvangen een informatiebrief.

Voorbereidingen in 2018

In 2018 zijn schetsontwerpen voor de inrichting de Wakkerendijk gemaakt. Deze zijn samengesteld op basis meerdere gesprekken met bewoners en relevante belangenorganisaties zoals VVN, Waterschap, Fietsersbond en de Landbouw vertegenwoordigers. In mei 2018 zijn de schetsontwerpen besproken in de gemeenteraad. 

In de zomer van 2018 zijn onderzoeken gedaan naar de draagkracht en fundering van het wegdek, de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, de benodigde maatregelen voor riolering, kabels en leidingen, de openbare verlichting en de bomen. Daaruit blijkt:

  • de asfaltconstructie op de Wakkerendijk kan grotendeels behouden blijven. De deklaag wordt vervangen
  • de asfaltconstructie van de Laarderweg-oost wordt geheel vervangen
  • het fietspad wordt geheel vervangen en verbreed
  • de drukriolering wordt vervangen
  • de overige kabels en leidingen zijn in goede staat
  • de bomen zijn in goede conditie en blijven behouden

Er is vervolgens een begroting gemaakt en er is budget aangevraagd en vrijgemaakt voor de herinrichting. Ook is er bij de provincie subsidie aangevraagd voor vernieuwen van het fietspad.

Documenten