Herinrichting Wakkerendijk

De Wakkerendijk wordt opnieuw ingericht. Omwonenden van de dijk ervaren verkeer- en geluidoverlast. Daarnaast is het wegdek toe aan vervanging. De gemeenteraad heeft daarom hoge prioriteit gegeven aan de reconstructie van deze dijk.

Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp is uitgewerkt en is in concept gereed. Op dinsdag 16 juli konden inwoners het ontwerp inzien in het Oude Raadhuis (Wakkerendijk 30). Hierna wordt het werk voor uitvoering gereed gemaakt. Onder voorbehoud starten de werkzaamheden eind 2019. De werkzaamheden duren ongeveer tot zomer 2020.

Voorbereidingen

Voor de nieuwe inrichting van de Wakkerendijk is het voorlopig ontwerp in februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens zijn hoogtemetingen en bodemonderzoek uitgevoerd.
In 2018 zijn schetsontwerpen voor de inrichting de Wakkerendijk gemaakt. Deze zijn samengesteld op basis meerdere gesprekken met bewoners en relevante belangenorganisaties zoals VVN, Waterschap, Fietsersbond en de Landbouw vertegenwoordigers. In mei 2018 zijn de schetsontwerpen besproken in de gemeenteraad. In de zomer van 2018 zijn onderzoeken gedaan naar de draagkracht en fundering van het wegdek, de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, de benodigde maatregelen voor riolering, kabels en leidingen, de openbare verlichting en de bomen. Daaruit bleek:

  • de asfaltconstructie op de Wakkerendijk kan grotendeels behouden blijven. De deklaag wordt vervangen.
  • de asfaltconstructie van de Laarderweg-oost wordt geheel vervangen
  • het fietspad wordt geheel vervangen en verbreed
  • de drukriolering wordt vervangen
  • de overige kabels en leidingen zijn in goede staat
  • de bomen zijn in goede conditie en blijven behouden

Er is vervolgens een begroting gemaakt en er is budget aangevraagd en vrijgemaakt voor de herinrichting. Ook is er bij de provincie subsidie aangevraagd voor vernieuwen van het fietspad.

Meer informatie of contact

Heeft u vragen het project herinrichting Wakkerendijk ? U kunt direct contact opnemen met Jan Oosterbaan. Email: j.oosterbaan@belcombinatie.nl

Documenten