Herinrichting Wakkerendijk

De Wakkerendijk wordt opnieuw ingericht. Omwonenden van de dijk ervaren verkeer- en geluidoverlast. Daarnaast is het wegdek toe aan vervanging. De gemeenteraad heeft daarom hoge prioriteit gegeven aan de reconstructie van deze dijk.

De werkzaamheden aan de Wakkerendijk starten op maandag 6 april 2020. Dit is 3 weken later dan in eerste instantie gepland, als gevolg van de maatregelen van het kabinet rond het coronavirus. Met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid, gaat KWS infra (de aannemer) op maandag 6 april aan de slag. 

Start werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Wakkerendijk worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt de dijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer, maar blijft open voor bestemmingsverkeer en openbaar vervoer. Ook worden 2 tijdelijke parkeerterreinen aangelegd.

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de planning en de omleidingen. 

De werkzaamheden omvatten: 

  • de asfaltconstructie op de Wakkerendijk kan grotendeels behouden blijven. De deklaag wordt vervangen.
  • de asfaltconstructie van de Laarderweg-oost wordt geheel vervangen
  • het fietspad wordt geheel vervangen en verbreed
  • de drukriolering wordt vervangen
  • de overige kabels en leidingen zijn in goede staat
  • de bomen zijn in goede conditie en blijven behouden
  • het Wilgenpad wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt 

Planning 

De planning ziet er als volgt uit: 

Fase Periode van uitvoering
Fase 1a: Laarderweg tot Meentweg en fietspad Wilgenpad Gereed
Fase 1b: Wakkerendijk van Meentweg tot Raadhuislaan van 6 mei tot eind mei 2020
Fase 2: Wakkerendijk van Raadhuislaan t/m Wilgenpad van 2 juni tot medio juli 2020
Fase 3: Wakkerendijk van Wilgenpad tot Eikenlaan (fietspad en riolering) van 14 april tot medio juli 2020
Fase 4: Wakkerendijk rijbaan van 13 juli tot eind juli 2020


Meer informatie of contact 

Voor vragen over de omgeving en de communicatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS, Robert Molenaar.
Dit kan per e-mail of telefonisch: 06 – 2575 6941. 

Voor technische vragen na de start van de werkzaamheden kunt u tussen 07.30 en 16.30 uur contact opnemen met de toezichthouder, Bert Oskam.
Dit kan per e-mail of telefonisch: 06 – 2475 4621. 

U kunt ook per e-mail contact opnemen met de projectleider van de BEL Combinatie, Jan Oosterbaan.

Documenten

Planning

Definitief Ontwerp tekeningen