Grondwateroverlast

Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Braadkamp en de Laarderweg zijn uitgenodigd voor een informatieavond over de grondwaterproblematiek.

Al enige tijd wordt (grond)wateroverlast ervaren in dit gebied. In opdracht van de gemeente vindt daarom onderzoek plaats naar het waterverloop en de oorzaken van de waterproblemen. Tijdens de avond krijgen de bewoners uitleg over de voorlopige resultaten van dit onderzoek en over de vervolgstappen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. De inbreng van bewoners en de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het uitwerken van mogelijke maatregelen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over de voorgestelde maatregelen en de uitvoering.

Ook last van (grond)wateroverlast?

Woont u in of direct aan dit gebied, heeft u geen uitnodiging van ons gehad en ervaart u wel (grond)wateroverlast? Dan bent u ook van harte welkom op deze bewonersavond.

Wat? informatieavond over (grond)waterproblemen in de wijk voor bewoners omgeving Torenzicht, Molenweg, Braadkamp en de Laarderweg.
Wanneer? dinsdag 27 november van 19.00 uur tot 21.30 uur
Waar? raadzaal in het gemeentehuis, Zuidersingel 5 in Eemnes.