Grondwater

Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Braadkamp en de Laarderweg ervaren al enige tijd (grond)wateroverlast in dit gebied.

In opdracht van de gemeente is in augustus 2018 een onderzoek gestart naar het verloop van de grondwaterstanden. En naar de oorzaken van de, door de bewoners ervaren, waterproblemen. Het onderzoek duurt 1 jaar, tot augustus 2019. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen werden aan de bewoners gepresenteerd tijdens de informatieavond op 27 en 28 november 2018. 

Tussentijdse bevindingen mei 2019

In de Molenweg, Maalderij, Torenzicht, Driest, Braadkamp en Jonkheer Roëllaan zijn nieuwe peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten gedurende een jaar. Met behulp van onder andere neerslaggegevens van het KNMI en de bestaande peilbuizen kunnen we zo het gedrag van het grondwater onderzoeken.

Afgelopen winter zijn vanuit de nieuwe peilbuizen de grondwaterstanden gemeten. De gegevens van de nieuwe peilbuizen en van de bestaande peilbuizen zijn geanalyseerd. Ook zijn drainageputten in het gebied geïnventariseerd en is er bij diverse bewoners onderzoek gedaan naar de waterstand in de kruipruimten.

Op basis van meerdere gesprekken met bewoners en het verzamelen van tussentijdse informatie, stelt onderzoeksbureau Boot een rapport op met tussentijdse bevindingen. Het rapport wordt tijdens een bijeenkomst toegelicht aan het eind van dit kwartaal waarbij ook een opzet wordt gegeven voor mogelijke maatregelen. Bewoners ontvangen voor deze bijeenkomst een uitnodiging.

In augustus 2019 eindigt de onderzoeksperiode. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over het advies.

Lees ook