Corona

Groen initiatief voor uw buurt

Bloemenbakken op het plein, zwaluwnesten in de wijk, groene schuttingen langs wegen, nestkastjes in de buurt, gezamenlijke moestuinen inrichten…Heeft u een ‘Groen’ idee voor uw buurt? Meld u zich dan aan voor ‘Groen aan de buurt’ en kom in aanmerking voor een financiële bijdrage ter waarde van maximaal € 2000,- per initiatief.

Groeninitiatief in uw buurt

‘Groen aan de Buurt’ is een initiatief van IVN Utrecht, NMU en Landschap Erfgoed Utrecht. Provincie Utrecht is opdrachtgever en financier. De gemeente werkt hieraan mee. ‘Groen aan de buurt’ is een programma om initiatieven die vanuit de samenleving komen ruimte te bieden en te ondersteunen. Met het uiteindelijk doel het verbeteren en behouden van natuur en groen in buurten en wijken. Lokale ideeën van inwoners kunnen worden uitgevoerd door middel van de financiële bijdrage.

Initiatief uitwerken

Heeft u een 'groen' idee of initiatief dan kunt u dit uitwerken tot een plan en indienen bij de gemeente. Het format voor initiatieven (pdf, 589 KB) kan structuur bieden bij de uitwerking hiervan. Ook kan de gemeente hierbij ondersteunen. Neem hiervoor contact op met gebiedsmanager Like van der Ham (mail: l.vanderham@belcombinatie.nl of via 06-11405657). Zodra het plan voldoet aan de gestelde criteria krijgt de initiatiefnemer te horen of de aanvraag voor financiële bijdrage (pdf 843 KB) wordt gehonoreerd.

Aanvraag indienen

U kunt uw ‘groene’ initiatief uiterlijk voor 29 september 2019 indienen bij Like van der Ham: L.vanderham@belcombinatie.nl.

Documenten