Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Ganzenbeheer in Eemnes

De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

Ganzen horen bij Nederland

Ook in de polders van Eemnes zijn grote groepen ganzen een vertrouwd gezicht. Van oudsher trokken de ganzen naar het Zuiden om hier enige tijd te verblijven. De laatste tijd neemt het aantal ganzen dat het hele jaar blijft, sterk toe. Nu is het nog een overzichtelijk probleem, maar het wordt anders als we niets doen.

Schade

Ganzen verdringen de kwetsbare groep weidevogels in onze polders. Ook zorgen ze voor overbemesting en veroorzaken ze vraatschade. Het is dan ook van belang het aantal ganzen niet verder te laten stijgen.

Samenwerking

De provincie Utrecht heeft daarom besloten om de hoeveelheid ganzen te beheren. En de gemeente Eemnes gevraagd hieraan mee te werken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ganzenbeheer alleen gerealiseerd kan worden als alle partijen samenwerken, gaan wij daar graag in mee. Lees meer over (de noodzaak van) ganzenbeheer.