Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

De gemeente streeft naar een goed onderhouden openbare ruimte. Vanaf 2020 kiest de gemeente voor een effectieve en efficiënte aanpak waarbij werkzaamheden van beheer en onderhoud nog beter op elkaar aansluiten. Het straatbeeld zal voor iedereen zichtbaar verbeteren.

Integraal

Vanaf januari 2020 wordt de openbare ruimte integraal aangepakt; de onderhoudswerkzaamheden aan het groen, bomen, bestrating, straatkolken, bankjes, prullenbakken en depodogs worden op elkaar afgestemd. Deze werkwijze zorgt voor meer continuïteit per gebied en per seizoen.

Beeldgericht

De meeste werkzaamheden in de openbare ruimte zijn vanaf 2020 gericht op beeldkwaliteit. De gemeente stelt van tevoren niveaus vast waar het straatbeeld aan moet voldoen. De gemeente is hiervoor in verschillende zones verdeeld: woonwijken, centrum, toegangswegen et cetera.

Participatie

Inwoners kunnen altijd een melding doen over de openbare ruimte. Inwoners worden ook betrokken bij het beoordelen van de openbare ruimte op basis van het straatbeeld. Hiervoor wordt samengewerkt met het inwonerpanel. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan het inwonerpanel via telefoonnummer 14 035.

Social en Local return

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte worden, waar dat kan, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingeschakeld door de aannemer (social return). Daarnaast worden er zoveel mogelijk lokale bedrijven betrokken (local return).