Corona

Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Reconstructie A27

  De aansluiting van de A27 op de Zuidersingel in Eemnes (bij het BP tankstation) kan het verkeer niet meer verwerken. Dit zorgt niet alleen voor lange wachttijden voor het verkeer vanaf de A27 naar Eemnes en Laren, maar ook voor verkeershinder op de A27. Daarom is een ingrijpende reconstructie nodig van het T-kruispunt onderaan de afrit en de naastgelegen kruising van de Zuidersingel met de Stadwijksingel.

 • Metamorfose Impuls

  Het jongerencentrum Impuls aan de Noordersingel is opgeknapt. De aannemer Gebroeders de Rooij, installateur Schreuder-Ruitenbeek B.V. en interieurbouwer Tribe Productions B.V. hebben de werkzaamheden begin november af kunnen ronden.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Eemnes streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes wordt de komende 8 maanden stikstofdioxide gemeten.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Tot voor kort werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Ophogen geluidwallen A27

  In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. In juni 2020 besloot de gemeenteraad om ook de geluidwal aan de westzijde van de A27 op te hogen met schanskorven. Die werkzaamheden zijn eind 2020 gestart.

 • Grondwater

  Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Plantsoen en de Laarderweg ervaren al enige tijd (grond)wateroverlast in dit gebied.

 • Herontwikkeling De Hilt

  Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

 • Herontwikkeling Hink Stap Sprong

  Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop wordt steeds vaker in Nederland aangetroffen. De plant verstikt inheemse planten. De sterke, lange wortelstokken en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De plant bedreigt ook bermen, waterkant en dijken. Daarom werken Nederlandse gemeenten hard aan de bestrijding van de plant. Zo ook Eemnes.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen. Een wijk waar de keuzevrijheid van de (toekomstige) bewoner voorop staat.

 • Wijkschouw

  Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Ganzenbeheer in Eemnes

  De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.