Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Eemnes streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes wordt de komende 8 maanden stikstofdioxide gemeten.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Tot voor kort werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Herinrichting Wakkerendijk

  De Wakkerendijk wordt opnieuw ingericht. Omwonenden van de dijk ervaren verkeer- en geluidoverlast. Daarnaast is het wegdek toe aan vervanging. De gemeenteraad heeft daarom hoge prioriteit gegeven aan de reconstructie van deze dijk. Als alles volgens plan verloopt is het totale werk half september 2020 gereed.

 • Ophogen geluidwallen A27

  In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. De gemeente Eemnes wil de verhoging ook graag aan de westzijde van de A27. Én wil de verhoging aan de oostzijde doortrekken tot aan het tankstation.

 • Herontwikkeling De Hilt

  Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

 • Herontwikkeling Hink Stap Sprong

  Tijdens een informatieavond in oktober vorig jaar (2019) is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). Deze zijn vastgelegd in stedenbouwkundige visies.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop wordt steeds vaker in Nederland aangetroffen. De plant verstikt inheemse planten. De sterke, lange wortelstokken en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De plant bedreigt ook bermen, waterkant en dijken. Daarom werken Nederlandse gemeenten hard aan de bestrijding van de plant. Zo ook Eemnes.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen. Een wijk waar de keuzevrijheid van de (toekomstige) bewoner voorop staat.

 • Huisvesting statushouders

  26 april 2019

  In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente Eemnes 30 statushouders opgenomen. Dat zijn er 14 meer dan de wettelijke taakstelling. Dit constateert de provincie in een brief aan de gemeente. Door de nauwe samenwerking tussen woningbouwcorporatie De Alliantie, het COA, de afdeling sociale zaken van de HBEL, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Goede Buren Eemnes, is een achterstand omgebogen naar een voorsprong.

 • Wijkschouw

  Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Ganzenbeheer in Eemnes

  De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Groen initiatief voor uw buurt

  Bloemenbakken op het plein, zwaluwnesten in de wijk, groene schuttingen langs wegen, nestkastjes in de buurt, gezamenlijke moestuinen inrichten…Heeft u een ‘Groen’ idee voor uw buurt? Meld u zich dan aan voor ‘Groen aan de buurt’ en kom in aanmerking voor een financiële bijdrage ter waarde van maximaal € 2000,- per initiatief.