Projecten

 • Grondwateroverlast

  Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Braadkamp en de Laarderweg zijn uitgenodigd voor een informatieavond over de grondwaterproblematiek.

 • Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

  De gemeenteraad van Eemnes heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen: in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. Waar ook ruimte vrij komt is op locatie HinkStapSprong. Daar zit nu basisschool Merlijn, maar die verhuist nog in 2018.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  In Eemnes hebben we gelukkig groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop wordt steeds vaker in Nederland aangetroffen. De plant verstikt inheemse planten. De sterke, lange wortelstokken en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De plant bedreigt ook bermen, waterkant en dijken. Daarom werken Nederlandse gemeenten hard aan de bestrijding van de plant. Zo ook Eemnes.

 • Huis van Eemnes

  De bouw van het Huis van Eemnes is gestart. De gemeente heeft in mei 2018 onderzoek gedaan naar het draagvlak onder bewoners voor de plannen en locatiekeuze voor het Huis van Eemnes.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen.

 • Bedrijventerrein Zuidpolder

  Een gewilde locatie, bestemd voor ondernemers die zoeken naar onderlinge samenwerkingen in de regio.

 • Huisvesting statushouders

  20 december 2017

  In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente Eemnes 30 statushouders opgenomen. Dat zijn er 14 meer dan de wettelijke taakstelling. Dit constateert de provincie in een brief aan de gemeente. Door de nauwe samenwerking tussen woningbouwcorporatie De Alliantie, het COA, de afdeling sociale zaken van de HBEL, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Goede Buren Eemnes, is een achterstand omgebogen naar een voorsprong.

 • Wijkschouw

  Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.

 • Ganzenbeheer in Eemnes

  De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.