Projecten

 • Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

  De gemeenteraad heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. De gebiedsvisie beschrijft hoe de locatie kan worden ingevuld. Een visie is nog geen juridisch of planologisch kader.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  In Eemnes hebben we gelukkig groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Huis van Eemnes

  Gemeente Eemnes doet onderzoek naar het draagvlak onder bewoners voor de plannen en locatiekeuze voor het Huis van Eemnes.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen.

 • Bedrijventerrein Zuidpolder

  Een gewilde locatie, bestemd voor ondernemers die zoeken naar onderlinge samenwerkingen in de regio.

 • Huisvesting statushouders

  20 december 2017

  In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente Eemnes 30 statushouders opgenomen. Dat zijn er 14 meer dan de wettelijke taakstelling. Dit constateert de provincie in een brief aan de gemeente. Door de nauwe samenwerking tussen woningbouwcorporatie De Alliantie, het COA, de afdeling sociale zaken van de HBEL, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Goede Buren Eemnes, is een achterstand omgebogen naar een voorsprong.

 • Wijkschouw

  Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.

 • Ganzenbeheer in Eemnes

  De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

 • De eikenprocessierups wordt preventief bestreden

  De eikenprocessierups komt eraan. Daarom gaan we ze in het voorjaar preventief bestrijden. Dit doen we door het besproeien van eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Zo voorkomen we dat de rupsen in de zomermaanden nesten bouwen en overlast veroorzaken door allergische reacties bij voorbijgangers.