Nieuws

 • Verkeersmaatregelen Sinterklaasintocht 24 november

  In verband met de intocht van Sinterklaas op zaterdag 24 november is er enige verkeershinder.

 • De blijverslening - zelfstandig blijven wonen

  Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we toch allemaal!

 • Bomen onderhoud

  Bomen hebben zorg en onderhoud nodig. Soms redt een boom het niet. De boom wordt ziek of staat op een verkeerde plek waardoor de boom onvoldoende ruimte krijgt. Het gevolg kan zijn dat de boom verzwakt, takken kunnen afbreken of de boom zelfs kan omvallen.

 • Voetveerpontje weer in de vaart

  Het voetveerpontje is weer in de vaart. De leuning van de loopplank is gemaakt.

 • Extra bewonersavond over grondwateroverlast in centrumgebied

  Op woensdag 28 november 2018 vindt een extra informatieavond plaats over de grondwaterproblemen in het centrumgebied van Eemnes. Bewoners van de Driest en Torenzicht werden eerder uitgenodigd voor een gelijke avond op dinsdag 27 november. Deze tweede avond is bedoeld voor overige bewoners in het centrumgebied. Want ook bewoners buiten de Driest en Torenzicht hebben vragen over het grondwater.

Subnavigatie