Welstand

Als u een bouwaanvraag indient, kijkt de gemeente of uw aanvraag voldoet aan de regels in de Welstandsnota.

Welstandsnota

In de Welstandsnota legt de gemeente zo concreet mogelijk de welstandseisen vast. Er gelden verschillende eisen voor de verschillende delen van de gemeente. Bekijk de Welstandsnota

De Welstandsnota bestaat uit 3 delen.

  • In deel A vindt u algemene informatie over de welstandsnota. Hier leest u bijvoorbeeld wat een welstandnota precies is en waarom deze bestaat. Er staat ook achtergrondinformatie over het ruimtelijk beeld in de verschillende gebieden van Eemnes.
  • In deel B staan de welstandscriteria. Bijvoorbeeld de regels voor kleine bouwwerken, aanbouwen, dakkapellen en zonnepanelen. Maar ook de regels voor specifieke objecten, zoals hallenhuisboerderijen, hooibergen en agrarische bedrijfsbebouwing. En de regels voor het buitengebied en de kern.
  • In deel C vindt u alle belangrijke bijlagen. De monumentenlijst bijvoorbeeld, en de ruimtelijke analyse van het buitengebied.