Q&A Belastingaanslagen 2019

Eind februari vielen de gemeentelijke belastingaanslag 2019 op de deurmat. Jaarlijks ontvangen wij daar vragen over. De vragen gaan met name over de hoogte van de woonlasten en de WOZ-taxatie.

Woonlasten

De stijging van de woonlasten heeft voornamelijk te maken met de stijging van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is gestegen door onder andere de verwerkingskosten van het restafval. Restafval kan niet hergebruikt worden en de verbrandingskosten hiervan zijn hoog. Verder is er vanaf dit jaar een samenwerking met het recyclingstation in Baarn, met de verwachting dat we daarmee op termijn goedkoper uit zijn.

WOZ-taxatie

Op basis van de taxatie stelt de gemeente de WOZ-waarde vast. Een extern taxatiebureau stelt de WOZ-waarden voor en stelt de taxatieverslagen op. Het bureau baseert zich op daadwerkelijke verkopen van woningen in de buurt, dus vergelijkbare woningen zouden niet fors van elkaar in waarde mogen verschillen. De woning wordt vergeleken met drie referentiewoningen, die staan ook in het taxatierapport. Zo is te zien met welke drie verkochte woningen de woning is vergeleken. Als bewoners hieraan twijfelen kijken we graag samen naar hun taxatie en als we een fout gemaakt hebben zetten we die recht. Voordat bewoners bezwaar maken, is het daarom altijd goed om eerst even te bellen met de gemeente (via 14 035), zodat we samen naar de vraag kunnen kijken.

Meer informatie

Gebruikers van MijnOverheid vinden de taxatieverslagen in de Berichtenbox onder het tabblad “persoonlijke gegevens/WOZ”. Ook zijn WOZ-waarden van woningen bij het WOZ-waardeloket te vinden via: www.wozwaardeloket.nl Op deze pagina vindt u ook veelgestelde vragen en antwoorden. Als u meer informatie wilt over de gemeentelijke belastingen, kijk dan op de gemeentelijke website: www.eemnes.nl

Vraag en antwoord

Waarom wordt er elk jaar een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld?
Dat is een wettelijke verplichting, de gemeente moet dit elk jaar doen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
De WOZ-waarde van uw woning is gebaseerd op verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen. De gemeente huurt hiervoor een extern taxatiebureau in. Dit bureau baseert zich (verplicht) op de daadwerkelijke verkopen van woningen bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Wat is voor mijn WOZ-waarde van belang?
Uw woning wordt vergeleken met referentiewoningen, hiervan staan er ook drie op uw taxatierapport. Zo kunt u zien met welke drie verkochte woningen uw woning is vergeleken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar inhoud, perceeloppervlakte, ligging, bijgebouwen en staat van onderhoud enzovoort.

Wie controleert dit?
De Waarderingskamer is een onafhankelijk instituut dat namens de Rijksoverheid de gemeenten controleert op een goede uitvoering van de taxaties. Ook heeft een ander extern bureau de WOZ-waarden vooraf gecontroleerd.

Heeft de gemeente belang bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde?
Nee, de gemeente heeft hier geen belang bij. Voor de gemeente levert de totale nieuwe WOZ-waarde van alle woningen geen extra geld op.

Stijgt voor de gemeente de opbrengst in 2019 niet?
Ja, die stijgt in 2019 met 2,6%. Dat is de inflatiecorrectie. Daarnaast stijgt de opbrengst voor de gemeente als er meer woningen (Zuidpolder) bijkomen. Maar daar staan ook weer kosten tegenover (groen, onderhoud, verlichting).  

Waarop is de gemeentelijke OZB gebaseerd?
De gemeente heeft in de begroting een opbrengst aan WOZ opgenomen, die is met 2,6% verhoogd (inflatiecorrectie). Die opbrengst wordt verdeeld over de nieuwe WOZ-waarde van alle woningen samen. In 2019 is het tarief 0,1192%. Dat betekent dat voor iedere € 10.000,- aan waarde u € 11,92 OZB betaalt.

De OZB die ik moet betalen stijgt wel meer dan 2,6%, waarom?
We rekenen in Eemnes met de totale WOZ-waarde, als uw woning meer dan gemiddeld is gestegen, dan gaat u meer OZB-betalen. Er zijn in Eemnes dus ook inwoners die minder gaan betalen, omdat hun woning minder in waarde is gestegen dan gemiddeld.

Waarom stijgen de WOZ-waarden soms fors?
De taxaties worden gebaseerd op daadwerkelijke verkopen van woningen. Het afgelopen jaar zijn de prijzen die in Eemnes voor woningen worden betaald, fors opgelopen. De taxateurs moeten de daadwerkelijk gerealiseerde verkoopcijfers volgen.

Waarom stijgt de afvalstoffenheffing zo fors?
In 2019 stijgen vooral de kosten voor het restafval omdat de kosten voor het verbranden fors zijn gestegen. De kosten voor het huis-aan-huis inzamelen van de afvalcontainers en het verbranden van het restafval (grijs) zijn de belangrijkste kosten. Verder nemen de opbrengsten (ingezameld plastic, oud papier en glas) wat af en heeft het Rijk de BTW verhoogd.

Heeft de gemeente invloed op de kosten?
De gemeente heeft hier weinig invloed op. De kosten worden bepaald door de frequentie van het huis-aan-huis ophalen van de containers. Daarnaast worden de kosten veroorzaakt door het verwerken (verbranden) van het restafval. De gemeente betaalt per kilo. Door beter te scheiden en dus minder in de grijze bak te stoppen, hebben we met zijn allen invloed op de kosten.

Hoe doen we het met het scheiden van ons afval in Eemnes?
Het gaat steeds beter, maar we kunnen absoluut beter scheiden.