Rioolheffing

De gemeente heft rioolheffing van gebruikers en eigenaren op 1 januari van het betreffende belastingjaar van de betreffende (niet-)woning. Met de opbrengst van de rioolheffing onderhoudt de gemeente het gemeentelijk rioleringsstelsel. Elk jaar worden de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad. Wat u moet betalen vindt u terug op het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Tarieven woning 2020

  • Indien het eigendom wordt gebruikt door een alleenstaande € 94,23
  • Indien het eigendom wordt gebruikt door 2 of meer personen € 188,46

Tarieven niet-woning 2020

  • Indien het eigendom dat wordt gebruikt een niet-woning betreft € 268,51
  • Indien het eigendom dat wordt gebruikt een agrarisch bedrijf betreft, bedraagt de belasting naast het tarief voor een- of meerpersoonshuishouden, of het tarief voor een niet-woning, bovendien € 268,51

Tarieven grootverbruik 2020

  • Bij meerverbruik vanaf 500 m³ geldt bovendien per 100 m³ een tarief van € 67,76

Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.