Corona

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (op bijstandsniveau)? En bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen.

Voor welke belastingen mogelijk?

Particulieren:
Als particulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwerken van huisvuil)
 • Onroerendezaakbelasting (OZB, voor huiseigenaren)
 • Rioolrecht (voor de aansluiting op het riool)

Let op! Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Ondernemers:
Als ondernemer kunt u geen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

Budgetcoach

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Misschien is een andere regeling wel mogelijk. Neem contact op met onze Budgetcoach voor een adviesgesprek. Of kom langs tijdens het inloopspreekuur.

Kwijtschelding aanvragen

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u het kwijtscheldingsformulier (pdf 596 KB) invullen en opsturen Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van het aanslagbiljet. Het kwijtscheldingsformulier stuurt u samen met de benodigde stukken (zie verderop) per e-mail of per post naar:

BEL Combinatie
Invordering
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Nodig bij aanvraag

Alles dat u op het kwijtscheldingsformulier invult moet u bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw inkomstenspecificatie, het saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Als wij uw formulier niet kunnen controleren dan kunnen we uw aanvraag niet behandelen.

Indien nodig een kopie meesturen van:

 • Uw inkomstenspecificatie(s)/alimentatie/pensioen (en van uw partner/volwassen medebewoner(s))
 • Beschikking heffingskortingen, die u via de Belastingdienst ontvangt
 • Meest recente bankafschrift (van uw betaal- en spaarrekeningen), waarop uw saldo duidelijk zichtbaar is
 • Premie-overzicht van uw huidige ziektekostenverzekering (en van uw partner)
 • Meest recente huurspecificatie (uitsplitsing kale huur en servicekosten) óf meest recente hypotheekoverzicht (aflossing en rente, openstaand hypotheekbedrag)
 • Beschikking van uw huur- en of zorgtoeslag en eventueel van uw kindgebondenbudget (huidige jaar)
 • Kentekenbewijs (indien nodig in combinatie met medische verklaring arts)
 • Aflossingsbedragen aan de Belastingdienst
 • Opgaaf van overig vermogen

Aanvullende informatie

 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat
 • De automatische incasso wordt tijdelijk gestopt voor de belastingaanslag waarvoor u kwijtschelding hebt aangevraagd. Indien uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen dan wordt het openstaande bedrag in het nog resterende aantal termijnen afgeschreven van uw bankrekening
 • U kunt niet opnieuw kwijtschelding aanvragen als u al een besluit over uw verzoek hebt gehad
 • Invordering van de BEL Combinatie beoordeelt uw aanvraag, gebaseerd op uw situatie zoals die is op het moment van de aanvraag. Bijvoorbeeld: U vraagt in 2019 kwijtschelding aan voor een belastingaanslag uit 2018. Dan wordt uw huidige situatie beoordeeld
 • Het gaat om het inkomen en vermogen van u, uw partner/echtgenoot of medebewoner/kostendeler
 • Heeft u een verzoek om kwijtschelding ingediend? Dan wordt uitstel van betaling verleend voor de duur van de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek