Afval scheiden - nieuwe inzameling

Eemnessers gaan afval beter scheiden. Doe ook mee!

Goed voor milieu

Door afval goed te scheiden winnen we grondstoffen terug en blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Dit is beter voor het milieu, want u spaart er steeds schaarser wordende grondstoffen mee. De gemeente Eemnes wil het voor haar inwoners makkelijker maken om afval beter te scheiden. Onder andere door huis- aan-huis ook plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) op te halen.

Uw minicontainers

U kunt uw containers herkennen aan de adresstickers met barcode op de zijkant van de containers. De ingebouwde chips en de adresstickers met barcode zijn gekoppeld aan uw huisadres. De chips worden gebruikt voor containerherkenning en niet om gegevens van individuele huishoudens op te slaan. U hoeft dus niet bang te zijn voor aantasting van uw privacy.

In Eemnes worden 4 soorten afval huis-aan-huis ingezameld.

  • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) – elke 2 weken
  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval) – elke 2 weken
  • OPK (oud papier en karton) – elke 4 weken
  • Restafval (grijze bak) – elke 4 weken

Extra containers PMD (oranje) en OPK (blauw)

Als u aan 1 container voor PMD of 1 container voor oud papier en karton niet genoeg heeft dan is het mogelijk om een extra container aan te vragen. Hiervoor neemt u contact op met de buitendienst, door te bellen naar 14 035.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om zelf PMD naar de supermarkt of kringloop te brengen. De PMD-zakken zijn alleen nog te verkrijgen op de gemeentewerf en het BEL-kantoor. Daarnaast is het mogelijk om oud papier en karton te deponeren in de ondergrondse papiercontainers bij de apartementencomplexen of bij het afvalbrengstation op de gemeentewerf. Ook grof (huis)vuil kunt u wegbrengen naar het afvalbrengstation op de gemeentewerf van Eemnes of laten ophalen. Ophalen gebeurt alleen op afspraak. Deze maakt u op www.afvalbalie.nl