Corona

17 september 18.00 uur: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 17 september 2020 in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Van het ministerie van VWS is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen, met daarin de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. De voorzitter heeft besloten de regionale noodverordening vast te stellen in overeenstemming met het landelijke model.