Waterschap

Het Waterschap zorgt onder andere voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor de zuivering van afvalwater. Door te gaan stemmen, beslist u mee over de samenstelling van het bestuur van het Waterschap en dus ook over de behartiging van uw belangen als inwoner.

Daarom hebt u ook invloed op de samenstelling van het Algemeen bestuur van het waterschap. U kunt als inwoner stemmen voor het Algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur neemt de komende 4 jaar allerlei besluiten over waterbeheer bij u in de buurt.

Wilt u weten op welke partijen u kunt stemmen en wat hun standpunten zijn? Vul dan vanaf 18 februari de online stemhulp in op www.mijnstem.nl

Verkiezingsuitslag

De definitieve verkiezingsuitslag van de waterschapsverkiezingen is bekendgemaakt.