Wie mag stemmen voor de Provinciale Staten

Om te stemmen voor de leden van de Provinciale Staten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • Op 4 februari 2019 ingeschreven staan in onze gemeente
  • 18 jaar of ouder zijn
  • De Nederlandse nationaliteit hebben
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij/zij hulp krijgen van een door de kiezer zelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.

Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking? Bekijk de lijst met veel gestelde vragen van de overheid over dit onderwerp.