Wat u meeneemt naar het stembureau

Om te kunnen stemmen voor de Provinciale Staten, neemt u uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau.

Legitimatiebewijs

Bij het stemmen moet u zich identificeren met een legitimatiebewijs. Legitimatiebewijzen zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Geldigheidsduur legitimatiebewijs
Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Op uw document staat dan ‘geldig tot 20 maart 2014’ of een latere datum.

U bent uw identiteitsdocument kwijt

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? U kunt dan toch stemmen als u een door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of een door de politie opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal meeneemt. Neem ook een ander document mee waarop uw naam en pasfoto staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart.