Verkiezingen 2019

In 2019 zijn er 3 verkiezingen: Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten en voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europees Parlement.

  • Provinciale Staten

    Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

  • Waterschap

    Het Waterschap zorgt onder andere voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor de zuivering van afvalwater. Door te gaan stemmen, beslist u mee over de samenstelling van het bestuur van het Waterschap en dus ook over de behartiging van uw belangen als inwoner.

  • Europese Parlement

    De verkiezing van het Europees Parlement is op 23 mei 2019. Dan mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.