Organisatie

De gemeente Eemnes is een zelfstandige gemeente. Met een eigen gemeentebestuur. Alleen op het ambtelijke vlak heeft de gemeente haar krachten gebundeld met Blaricum en Laren. Het resultaat hiervan is de BEL Combinatie.

  • Verbonden partijen

    Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente Eemnes zich bestuurlijk en financieel verbindt. Deze verbonden partijen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. NV’s, BV’s, Stichtingen, Verenigingen, Corporaties en Publiek Private Samenwerking constructies.