Wethouder feliciteert volkstuindersvereniging met 40-jarig bestaan

Zaterdag 6 april 2019 feliciteerde wethouder Theo Rijn Volkstuindersvereniging de Eemakker met hun 40-jarig bestaan.

De vereniging vierde hun jubileum in De Hilt. Sinds de oprichting in 1979 bestond de Eemakker uit een breed scala aan leden die het tuinieren uitoefenden. Momenteel bestaat het ledenaantal uit 80 leden. Sinds dit jaar is er ook vanuit het basisonderwijs belangstelling voor een educatief programma op het volkstuinencomplex. Het bestuur van de Eemakker ondersteunt dit soort programma’s van harte.

wethouder houdt speech