Corona

Verzoeken horecaonderneming Eemnes

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Eemnes 3 verzoeken ontvangen voor het starten van een horecaonderneming (café) aan de Wakkerendijk. Alle 3 de beoogde locaties staan op grond van het bestemmingsplan geen café toe. Naar verwachting vergadert de gemeenteraad hierover in februari.

Het gaat om een verzoek voor een Ark in de haven bij de Wakkerendijk (1), een Schaapskooi iets noordelijker van de haven (2) en een café achter de Wakkerendijk 42, met inrit aan de Stadwijksingel (3). In alle gevallen gaat het om een café en is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit betekent dat iedereen in een later stadium hierover nog een zienswijze kan indienen.

Gemeenteraad en commissie

Allereerst buigt de gemeenteraad zich onder meer over aspecten als logische plek, bereikbaarheid, parkeren, omgevingsgeluid (stiltegebied), zicht op de polder en de ligging ten opzichte van woningen. Voor welke variant ook wordt gekozen, in alle gevallen vindt er nader overleg plaats met de direct-omwonenden en andere belanghebbenden. Ook is het mogelijk om te reageren in de commissie Ruimte, die naar verwachting op maandag 1 februari over dit onderwerp vergadert. Dit is nog wel onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

De agenda´s voor de gemeenteraadsvergadering en de commissie zijn nog niet officieel vastgesteld. Houd hiervoor de pagina Raadsvergaderingen in de gaten.