Verordening dode gezelschapsdieren

De gemeenteraad van Eemnes heeft onlangs de Verordening dode gezelschapsdieren Eemnes vastgesteld.

Dit betekent dat inwoners van Eemnes hun overleden huisdier kunnen aanbieden op de gemeentewerf van de BEL Combinatie, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Dieren als honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen vallen onder deze regeling. Voor sommige diersoorten geldt dit ook, mits er aan die dieren geen commerciële opbrengst is verbonden. De verordening geldt niet voor (grotere) landbouwdieren als bijvoorbeeld runderen, paarden en schapen.

De Verordening dode gezelschapsdieren Eemnes is te raadplegen via de volgende website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-244152.htm