Uitloop van de planning Huis van Eemnes

Aannemer Vaessen heeft de gemeente laten weten dat de bouw van het Huis van Eemnes vertraging oploopt.

De vertraging komt met name omdat enkele constructieonderdelen in de sporthal en de theaterzaal worden herzien. Gedurende het proces zijn er ook kwaliteitsverhogende wijzigingen doorgevoerd die invloed hadden op de planning, zoals ontwerpwijzigingen voor het interieur. Door de vertraging is het niet haalbaar het gebouw eind augustus in gebruik te nemen.

Het college betreurt de vertraging uiteraard, maar beseft tegelijkertijd dat de kwaliteit van het gebouw voorop staat. Het uitgangspunt van het college is dat er een kwalitatief goed gebouw voor de komende 50 jaar wordt opgeleverd, binnen de afgesproken financiële kaders van de gemeenteraad.

In overleg met de aannemer is de gemeente gekomen tot een realistische, definitieve planning. Eind augustus en de herfstvakantie blijken niet haalbaar voor een verhuizing van Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer. De kerstvakantie biedt de eerstvolgende, logische mogelijkheid voor de verhuizing. Verwacht wordt dat het Huis van Eemnes in de 2e week van het nieuwe jaar in gebruik kan worden genomen.

De betrokken partners, Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer, zijn uiteraard hierover geïnformeerd.