Ter inzage: Ontwerp verkeersbesluit ‘Wijzigen eenrichtingsverkeer en aanwijzen verplicht fietspad Zuidpolder’

De gemeente is voornemens een aantal wijzigingen door te voeren in de verkeerscirculatie van de wijk Zuidpolder. Voorgesteld wordt om het eenrichtingsverkeer op de Hoogeboomstraat en het Van Eijdenplantsoen (deels) op te heffen, en het verkeer op de Dopsingel (noordzijde) en het Van Wegenplantsoen, van richting te wijzigen. Dit zal zorgen voor een meer evenwichtige verdeling van het verkeer door de wijk.

Ontwikkeling verkeerssituaties

De wijk Zuidpolder is volop in ontwikkeling. De wegen en woongebieden worden steeds meer gebruikt. Vanuit de wijk heeft de gemeente veel reacties ontvangen over de verkeersinrichting. Op veel wegen in de wijk is nu  eenrichtingsverkeer van toepassing. Wegen met eenrichtingsverkeer hebben bij smalle of onoverzichtelijke wegen het voordeel dat autoverkeer elkaar niet hoeft te passeren. Aan de andere kant hebben wegen met eenrichtingsverkeer ook nadelen. Zo kan het eenrichtingsverkeer sluip- of omrijdroutes door andere woonstraten tot gevolg hebben. Daarnaast neemt de snelheid van het verkeer bij eenrichtingsverkeer toe omdat men geen tegenliggers verwacht. De gemeente stelt daarom op basis van voortschrijdend inzicht voor om een aantal wijzingen door te voeren in de eenrichtingsstructuur van de wijk.

Reageren

In het ontwerp verkeersbesluit heeft de gemeente de voorgenomen wijzigingen beschreven. U kunt reageren op dit ontwerp door een zienswijze in te dienen. U kunt een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘verkeersbesluit wijzigen eenrichtingsverkeer en aanwijzen verplicht fietspad Zuidpolder’. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen, door een afspraak te maken met mevr. J. Kraaijenbrink, telefoonnummer 14035.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt tot en met 19 juli 2019 ter inzage op het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, Eemnes. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een definitief besluit genomen.

Contact

Heeft u vragen over het ontwerp verkeersbesluit dan kunt u contact opnemen met mevr. J. Kraaijenbrink, telefoonnummer 14035.

Documenten