Studenten presenteren advies over paardenroutes in Eemnes

Donderdag 27 juni presenteerden studenten van de opleiding Hippische bedrijfskunde hun advies over paardenroutes in de gemeente Eemnes.

In aanwezigheid van pensionstalhouders uit Eemnes, wethouder Theo Reijn, raadsleden en ambtenaren van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente, werden er 15 korte presentaties gegeven. De studenten presenteerde onder andere oplossingen voor mogelijke knelpunten voor routes voor paarden. Onderwerpen zoals verkeersveiligheid, ruimte op de openbare weg, ondergrond van wegen, inrichting van bermen, recreatief gebruik en bebording van wegen kwamen aan de orde. Daarnaast gaven de studenten aan de hand van posters en kaarten een toelichting over mogelijke routes.

Vanuit oud-wethouder Van Dalen is dit initiatief tot stand gekomen. De toekomstige inrichting van paardenroutes is onderdeel van het ‘Groenplan’ voor de gemeente Eemnes. De studenten hebben naar aanleiding van analyses en gesprekken met onder andere de pensionstalhouders een advies opgesteld.

Doel van de gemeente is om door ‘officiële’ paardenroutes eventuele overlast voor ander verkeer en de overlast door uitwerpselen van paarden op de openbare weg te verminderen. De gemeente neemt de uitkomsten mee in haar afweging voor de  in te richten paardenroutes. Vervolgens zal er gekeken worden naar een mogelijke opruimplicht voor uitwerpselen van paarden.

wethouder Theo Reijn wijst op een poster en studenten kijken toe