Onderzoek ophogen geluidwallen A27

In 2013 is de geluidwal aan de oostkant van de A27 verhoogd. De gemeente wil de verhoging ook graag aan de westzijde van de A27 én wil de verhoging aan de oostzijde doortrekken tot aan het tankstation.

Op dit moment vinden er voorbereidende onderzoeken plaats en is er overleg met Rijkswaterstaat. Op basis van de onderzoeken gaat er een voorstel naar de gemeenteraad en we verwachten aan het eind van 2019 met de uitvoering van de ophoging te kunnen starten. Bewoners van Eiland van Eemnes en een deel van de Noordbuurt zijn via een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Meer informatie vindt u op de projectpagina.