Onderzoek naar aardwarmte gestart

EBN is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om aardwarmte te winnen uit de ondergrond.

Aardwarmte is belangrijk om de energietransitie (naar meer duurzame energievormen) mogelijk te maken. Het onderzoek vindt onder andere plaats op het grondgebied van Eemnes en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Met geluidsgolven wordt gemeten of de bodem geschikt is. De geluidsgolven worden opgewekt door gecontroleerd kleine ladingen explosieven te laten ontploffen op 20 meter diepte. Hierbij werkt EBN volgens strikte voorwaarden, zoals vastgesteld in de vergunning die door het ministerie is afgegeven.

Informatie en of meldingen doorgeven

Meer informatie over aardwarmte en een gedetailleerde uitleg over seismisch onderzoek is te vinden op www.ebn.nl

Heeft u vragen over de uitvoerwerkzaamheden van het onderzoek? Dan kunt u bellen met EBN: 030 - 233 90 13.