Nieuwjaarsspeech

Maandagavond 7 januari 2019 hield burgemeester Roland van Benthem deze nieuwjaarsspeech in het gemeentehuis van Eemnes:

Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!

Welkom in 2019, nou ja alweer een week natuurlijk. Wat een fantastisch jaar gaat het worden mensen. Het gaat goed met Nederland en dat merken we ook in Eemnes. 10 jaar geleden was er de bankencrisis en stonden we aan de rand van de afgrond en nu leven we in een tijd van ongekende voorspoed. De economie groeit, de werkloosheid is laag, het aantal werkenden bereikte een record en de levensverwachting stijgt.

Toch lijkt de stemming als je de opiniepeilingen bekijkt of de social media aandachtig volgt dramatisch slecht te zijn. We leven in een tijd van ongekende vrijheid. Maar diezelfde vrijheden die ons land economisch zo veerkrachtig maken, leiden ook tot kwetsbaarheid. De economische voorspoed gaat aan een deel van de bevolking voorbij en dat geeft onvrede. Ook in ons eigen Eemnes kennen we een groep inwoners met hardnekkige armoede. Volgens het CBS circa 200 huishoudens ofwel 4,4% van het totaal. Dat betekent dat 4,2% van de kinderen in ons rijke Eemnes toch in armoede moeten opgroeien. Daar willen we proberen, binnen de grenzen van de wet, wat aan te doen. Zo hebben we in 2018 een budgetcoach aangesteld om iedereen die het financieel moeilijk heeft te helpen in het wirwar van regels. Ze houdt spreekuur in De Hilt, dus als u mensen kent die het moeilijk hebben, attendeer ze op de mogelijkheden. Verder willen we als gemeente dat het kindpakket voor ieder kind ook wordt benut. Geen kind hoort op te groeien in armoede in ons Eemnes. Ook hier kan de budgetcoach advies geven. In alle voorspoed is het belangrijk om ook stil te staan bij de mensen die het minder hebben. Laten we die kerstgedachte het hele jaar volhouden.

Trouwens als u toch de behoefte heeft om op social media, Twitter, Facebook enzo in 2019 wat te mopperen, op zich prima hoor, maar zullen we afspreken dat u voor elke negatieve tweet er ook een positieve tegenover zet. Beetje meer balans, een beetje liever voor elkaar zijn.

Een andere vooruitgang is die van de technologische vooruitgang, die maakt ons leven aangenamer. Bankzaken, uittreksels van de gemeente, robots in de zorg, kopen via internet, en tegelijk maakt het onzekerder. Het persoonlijke contact gaat verloren, banen verdwijnen, ja zelfs gevestigde namen als V&D sneuvelen. Open grenzen bieden ons consumenten keus uit producten uit de hele wereld. Tegelijkertijd zorgt migratie voor splijtende tegenstellingen in de samenleving. De opwarming van de aarde dwingt ons ondertussen tot een kostbare energietransitie. En ook die energietransitie leidt weer tot toenemende polarisatie.

Besluiten die na moeizaam overleg tot stand komen, mobiliseren in korte tijd een vocale groep tegenstanders. Belangrijk is het feiten en meningen uit elkaar te houden. En in die roerige wereld vol meningen moeten we als gemeente proberen objectief en op een verantwoordelijke manier onze gemeente te besturen en de ontwikkelingen te duiden. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen, ook in 2019. En omdat ons werk nu eenmaal mensenwerk is en blijft, zal dat soms gewoon mis gaan. En als we fouten maken, moeten we dat ook durven toegeven en zetten we die recht. We gaan in 2019 aan de slag met een aantal belangrijke projecten, zoals de woningbouw op de locatie HinkStapSprong, project Zwaluw. Wat kan of moet er op de locatie van De Hilt komen, project Mees. De vernieuwing van de Wakkerendijk om die veiliger en stiller te maken. Projecten die we in goede samenspraak met onze inwoners willen doen, waarbij uiteindelijk de gemeenteraad het algemene belang tegen individuele wensen gaat afwegen. Soms gaat dat gewoon goed. Het project Eemhof is daar een voorbeeld van. Eigenlijk is iedereen wel blij met wat er nu komt: een woonzorgvoorziening voor mensen met dementie. En in de hal staat Amaris met een stand om u voor te lichten en kunt u zich opgeven als vrijwilliger. Mooi hoe het verpauperde winkelcentrum nu een nieuwe bestemming krijgt.

Soms roept een besluit meer deining of zelfs weerstand op. Het dorpshart riep ooit die felle discussie op. Eerder was dat de Bongerd en ook rondom het Huis van Eemnes is het nodige te doen geweest. In september gaan we óns Huis van Eemnes feestelijk in gebruik nemen. Ik zeg met nadruk ons, want nu het er eenmaal komt, is het belangrijk dat voor- en tegenstanders zich er thuis gaan voelen. Bij de één vanaf de eerste dag, bij de ander moet het wellicht wat groeien. Maar we hebben straks een mooie sportboulevard met dansen, skaten, voetbal, tennis en de binnensport. En we zorgen dat de gebruikers en bezoekers er veilig via kindlinten en een veilige oversteek over de Noordersingel kunnen komen. Helemaal geen wensen meer op sportgebied dan? Nou ja wat beweegtuinen wellicht. Er worden dit jaar wat speelplekken eindelijk opgeknapt en we gaan met de ijsclub in gesprek over het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan. In sommige gemeenten hebben ze van die mooie combi’s van skeeleren en een ijsbaan en kun je al na enkele dagen vorst schaatsen. Natuurlijk ook dat doen we in goed overleg met de ijsclub en met omwonenden. En voordat u denkt zo’n lelijk zwart asfalt. Dat asfalt kan in alle kleuren tegenwoordig. Ik zag in Lissabon een mooi roze straat. Ik heb de foto al aan de wethouders laten zien, maar gewoon groen kan ook. Nou misschien wordt het allemaal niks, maar je kunt toch altijd dromen van het Burgemeester van Benthem ijs en skeelerpark natuurlijk. U begrijpt die naam is een grapje, maar we gaan onderzoeken wat er mogelijk is.

2019 wordt gewoon een mooi jaar. De ARHI voor Laren en Blaricum is stopgezet, dus we zijn samen weer aan zet om onze bestuurlijke toekomst goed te regelen. De focus ligt op de toekomst en dat betekent versterken van onze eigen organisatie, en samenwerken met die gemeenten die dat ook willen en die bij ons passen. Zo werken we goed samen met Huizen op het sociaal domein en dat blijven we doen. En als Eemnes delen we inhoudelijk al veel met Baarn en daar zien we volop kansen om als Eemnes intensiever samen te werken. Overigens ook als het gaat om het versterken van de BEL Combinatie, samenwerken zodat alle partners er sterker door worden. Kortom, we staan aan het begin van een jaar met positieve energie en volop kansen.

2019 wordt echter ook een uitdagend jaar. We zullen zowel als Eemnes als regionaal aan de slag moeten met de energietransitie. En de uitdaging is om dat samen met onze inwoners te blijven doen om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen. We hebben al veel gerealiseerd, zoals recent nog de 19.000 zonnepanelen langs de A1. Maar ook de eerste lening aan een bedrijf voor verduurzaming, namelijk Drukkerij Image Team. En we hebben u een 4e bak gegeven om uw afval beter te scheiden. En mijn complimenten, we zijn in 2017 en 2018 in Eemnes beter gaan scheiden. Hulde. Maar we zijn er nog niet. De doelstelling landelijk is namelijk maximaal 100 kilogram restafval in 2020. Nu zijn er gemeenten die dat al halen dus als ze dat in Boekel of in Heumen of in Cuijk lukt, dan ‘kennen’ we dat toch ook in Eemnes. Yes we can! En natuurlijk gaan we ook nog beter het grof afval scheiden op het moderne recyclestation in Amsterdam-Buiten waar u sinds 1 januari in plaats van de gemeentewerf terechtkunt. En Amsterdam-Buiten ligt tegenwoordig op slechts 3,5 kilometer aan het einde van de Wakkerendijk, of gewoon Baarn zoals het ook wel genoemd wordt.

2019 is een historisch jaar. De oudste vermelding van Eemnes staat namelijk in een document uit 1269, dus 750 jaar geleden. En de Historische Kring Eemnes (HKE) bestaat dit jaar 40 jaar. Vandaar dat ze vandaag starten met het verkopen van de vlag van Eemnes, te verkrijgen bij de stand van de HKE in de hal voor slechts € 12,50. En vanochtend was al de eerste potentiële koper aan de balie van het gemeentehuis. Dus het wordt een echt collectersitem.

2 medewerkers van Historische Kring Eemnes overhandigen de gemeentevlag aan de burgemeester

Foto: medewerkers van de Historische Kring Eemnes overhandigen de gemeentevlag aan de burgemeester

2019 staat verder in het teken van het zijn van bijvriendelijke gemeente. We hebben al 1200 vierkante meter bijenmengsel aan bollen ingezaaid met straks prachtige drachtplanten. Ook bij ons groenbeheer zal er meer aandacht zijn voor drachtbomen en drachtplanten en als u dat nu ook thuis doet, wordt het een fleurig 2019. En omdat u van ons gewend bent dat we u verblijden met een kleine attentie, krijgt u ter stimulering van de natuur in uw tuin een insectenhotel gemaakt door Sherpa. En het is één per huishouden mensen.

Tot slot. De wereldwinkel gaat stoppen. Deels omdat veel producten al in de reguliere winkels te koop zijn, deels omdat u er toch te weinig kocht. En om dat schuldgevoel af te kopen, vanavond uw kans, want in de hal staat de stand van de wereldwinkel. Valentijnsdag komt eraan of gewoon neem een leuk cadeau mee naar huis voor uw geliefde. Het gaat immers niet om het doen van grootse daden, het gaat er om dat we ook in 2019 blijven omzien naar elkaar. En een kleine verrassing straks bij thuiskomst is altijd leuk om te geven of te krijgen.

Lieve mensen,
Leef bewust, kijk naar elkaar om, kijk wat meer naar de balk in uw eigen ogen in plaats van naar de splinter in die van een ander. Leef in vrede met elkaar en probeer rechtvaardig door het leven te gaan. Dan wordt 2019 in alle opzichten gewoon een heel mooi jaar.

Ik toast graag met u op 2019 en wens u een gezond, tevreden leven.